obowiązki cudzoziemca

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców po 1 stycznia 2018 r.

Robert Jaroszewski        11 sierpnia 2017        Komentarze (0)

Stało się. 1 sierpnia 2017 r. Prezydent RP podpisał ustawę o trudnym tytule ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wchodzi w życie zasadniczo 1 stycznia 2018 r. Co się zmieni w sposób bardzo czytelny, bo nieprawniczy, omawia źródło www.prezydent.pl. […]

Zmiany przepisów dotyczące cudzoziemców w 2017 r.

Robert Jaroszewski        07 października 2016        Komentarze (0)

Celem przyzwyczajania się do realiów roku 2017 na gruncie zatrudniania i pobytu cudzoziemców, podam kilka najważniejszych czekających nas nowości, jeżeli oczywiście wejdą w życie w procedowanej obecnie postaci. Praca w charakterze komplementariuszy i prokurentów będzie wymagała zezwolenia. Dodano nowe zezwolenie na pracę sezonową. Starosta będzie nowym organem wydającym zezwolenia – w zakresie pracy sezonowej, a […]

Cel pobytu cudzoziemca

Robert Jaroszewski        06 maja 2016        Komentarze (0)

Przyjechałem do Polski w celach turystycznych i znalazłem pracę. Czy mogę pracować i co mi grozi w przypadku podjęcia pracy. Jeżeli jesteś w Polsce, posiadasz wizę turystyczną albo wydaną w innym celu niż wykonywanie pracy, pewne polskie przepisy, odczytywane wybiórczo i bez szerszej znajomości tematu, mogą kusić do wykonywania pracy. Na przykład pracy wykonywanej bez […]

1 stycznia 2016 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz.U. z 2015 r. poz. 2314). Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz. U. poz. 566 oraz z 2015 […]

Praca na podstawie stempla – fikcji (prawnej) ciąg dalszy

Robert Jaroszewski        01 października 2015        5 komentarzy

Posiadasz zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Kończy się okres ważności tego zezwolenia, składasz wniosek o kolejne, dostajesz stempel w paszporcie a postępowanie administracyjne trwa, trawa i trwa. Końca nie widać… Co robić? O tym, że pobyt oczekiwania na decyzję jest legalny, większość wie. Zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach: […]