obowiązki cudzoziemca

Paszport czyli dokument podróży

Robert Jaroszewski        17 września 2015        Komentarze (0)

W całej ustawie o cudzoziemcach nie pojawia się pewien wyraz – paszport. Dziwne?

Kierowca zawodowy niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE

Robert Jaroszewski        03 września 2015        2 komentarze

Był taki wpis dotyczący zagranicznego prawa jazdy. Czy odpowiednie prawo jazdy oraz nabyte za granicami Unii uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy w transporcie międzynarodowym rzeczy, same w sobie umożliwiają cudzoziemcowi spoza Unii pracę u polskiego przewoźnika w charakterze kierowcy w transporcie międzynarodowym rzeczy? Zainteresowanych odpowiedzią na pytanie odsyłam do lektury rozdziału 4A ustawy o transporcie […]

Wniosek o pobyt czasowy – nowy formularz

Robert Jaroszewski        13 lipca 2015        Komentarze (0)

Chciałem trochę odpocząć i wakacyjnie podejść do wpisów na blogu, ale niestety prawo nie zna wakacji, więc muszę donieść o ważnej dacie dla wielu cudzoziemców. 17.07.2015 r. wchodzi w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy. Zmianie ulega wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy. Tu […]

PESEL cudzoziemca – podstawa prawna

Robert Jaroszewski        21 kwietnia 2015        8 komentarzy

Omawiany ostatnio na blogu temat zmiany w zasadach nadawania cudzoziemcom numeru PESEL wzbudził spore poruszenie i wiele pytań. Jak wcześniej pisałem, PESEL może zostać  nadany również na wniosek, jednak konieczne jest podanie konkretnej podstawy prawnej, z której wynika obowiązek jego posiadania. Wiele osób zwróciło się do mnie z prośbą o wskazanie takiego przepisu.

PESEL dla cudzoziemca – nowe zasady

Robert Jaroszewski        13 kwietnia 2015        21 komentarzy

Dosyć często spotykam się z pytaniami dotyczącymi zasad nadawania cudzoziemcom numeru PESEL. Jakiś czas temu opisywałem je w tym wpisie, jednak w dużej części jest on już nieaktualny. Z dniem 1 marca bieżącego roku obowiązywać zaczęła ustawa o ewidencji ludności, która obecnie reguluje procedurę nadawania PESEL’u i i czyni to w inny sposób niż przepisy regulujące ten […]