obowiązki cudzoziemca

Kierowca zawodowy niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE

Robert Jaroszewski        03 września 2015        Komentarze (2)

Był taki wpis dotyczący zagranicznego prawa jazdy. Czy odpowiednie prawo jazdy oraz nabyte za granicami Unii uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy w transporcie międzynarodowym rzeczy, same w sobie umożliwiają cudzoziemcowi spoza Unii pracę u polskiego przewoźnika w charakterze kierowcy w transporcie międzynarodowym rzeczy? Zainteresowanych odpowiedzią na pytanie odsyłam do lektury rozdziału 4A ustawy o transporcie […]

Wniosek o pobyt czasowy – nowy formularz

Robert Jaroszewski        13 lipca 2015        Komentarze (0)

Chciałem trochę odpocząć i wakacyjnie podejść do wpisów na blogu, ale niestety prawo nie zna wakacji, więc muszę donieść o ważnej dacie dla wielu cudzoziemców. 17.07.2015 r. wchodzi w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy. Zmianie ulega wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy. Tu […]

PESEL cudzoziemca – podstawa prawna

Robert Jaroszewski        21 kwietnia 2015        Komentarze (8)

Omawiany ostatnio na blogu temat zmiany w zasadach nadawania cudzoziemcom numeru PESEL wzbudził spore poruszenie i wiele pytań. Jak wcześniej pisałem, PESEL może zostać  nadany również na wniosek, jednak konieczne jest podanie konkretnej podstawy prawnej, z której wynika obowiązek jego posiadania. Wiele osób zwróciło się do mnie z prośbą o wskazanie takiego przepisu.

PESEL dla cudzoziemca – nowe zasady

Robert Jaroszewski        13 kwietnia 2015        Komentarze (21)

Dosyć często spotykam się z pytaniami dotyczącymi zasad nadawania cudzoziemcom numeru PESEL. Jakiś czas temu opisywałem je w tym wpisie, jednak w dużej części jest on już nieaktualny. Z dniem 1 marca bieżącego roku obowiązywać zaczęła ustawa o ewidencji ludności, która obecnie reguluje procedurę nadawania PESEL’u i i czyni to w inny sposób niż przepisy regulujące ten […]

Odciski palców – których palców?

Robert Jaroszewski        25 sierpnia 2014        Komentarze (0)

Przypominam sobie zabawny moment pobrania odcisków palców, pewnego cudzoziemca któremu towarzyszyłem jako pełnomocnik. Otóż osoba ta w iście rewolwerowym stylu przebierała palcami, nie widząc, które z nich należy położyć na urządzeniu do odczytu. Ostatecznie z pomocą uprzejmego Urzędnika palce zostały zidentyfikowane, jednak zdarzenie to zainspirowało mnie do odszukania przebiegu tej czynności, zgodnie z prawem.