praca cudzoziemca

Płaca minimalna także dla cudzoziemca zleceniobiorcy

Robert Jaroszewski        02 września 2016        Komentarze (0)

Stopniowo zaczynają obowiązywać w Polsce przepisy zmienionej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Do 1 stycznia 2017 r. jest czas na gruntowne zapoznanie się z ustawą, kiedy to wchodzi w życie ostatnia grupa przepisów w tym ta dotycząca wysokości i sposobu ustalania minimalnego wynagrodzenia. Ważna zmiana już obowiązuje – ustawa objęła swoimi przepisami zleceniobiorców a […]

Praca na podstawie stempla a oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy

Robert Jaroszewski        13 stycznia 2016        Komentarze (0)

Wracam do pracy na podstawie stempla, a to na skutek wielu pytań dotyczących tego, czy w omówionej tu regulacji, mieści się też praca wykonywana na podstawie oświadczenia pracodawcy. Czyli, cudzoziemiec przebywa w Polsce np. na podstawie wizy z prawem do pracy na podstawie oświadczenia pracodawcy, składa wniosek o udzielenie zezwolenia na czas oznaczony w związku […]

Praca na podstawie stempla – fikcji (prawnej) ciąg dalszy

Robert Jaroszewski        01 października 2015        Komentarze (5)

Posiadasz zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Kończy się okres ważności tego zezwolenia, składasz wniosek o kolejne, dostajesz stempel w paszporcie a postępowanie administracyjne trwa, trawa i trwa. Końca nie widać… Co robić? O tym, że pobyt oczekiwania na decyzję jest legalny, większość wie. Zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach: […]

Kierowca zawodowy niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE

Robert Jaroszewski        03 września 2015        Komentarze (2)

Był taki wpis dotyczący zagranicznego prawa jazdy. Czy odpowiednie prawo jazdy oraz nabyte za granicami Unii uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy w transporcie międzynarodowym rzeczy, same w sobie umożliwiają cudzoziemcowi spoza Unii pracę u polskiego przewoźnika w charakterze kierowcy w transporcie międzynarodowym rzeczy? Zainteresowanych odpowiedzią na pytanie odsyłam do lektury rozdziału 4A ustawy o transporcie […]

Wzór oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi

Robert Jaroszewski        20 maja 2015        Komentarze (0)

Uproszczona formuła powierzania cudzoziemcom wykonywania pracy bez konieczności pozyskiwania zezwolenia na pracę cieszy się dużym zainteresowaniem. Bardzo często pytacie, jak powinno wyglądać oświadczenie w tej sprawie, które rejestruje się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Widząc zainteresowanie tematem postanowiłem zamieścić na blogu wzór takiego oświadczenia, znajdziesz go w bazie wiedzy. Pamiętaj o zweryfikowaniu tego wzoru we właściwym […]