Program 500 Plus

Program 500+ dla cudzoziemców

Robert Jaroszewski        08 lutego 2016        Komentarze (0)

Prasa nagłośniła, że program „Rodzina 500+” ma objąć cudzoziemców. Główne założenia programu znajdziesz tu a szczegóły ustawy i procesu legislacyjnego tu. Problemów z PESEL nie powinno być, gdyż przepisy projektu przewidują w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL (wnioskodawcy czy dzieciom) − numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość.