Przepisy przejściowe

Nowe wizy, nowe numery, rozporządzenie w sprawie wiz 2018 r.

Robert Jaroszewski        09 lutego 2018        Komentarze (0)

Jest taki wpis, który wymaga aktualizacji. Odświeżam temat cele wydania wiz i związane z tym numery. Poczynając od 12 lutego 2018 r., za sprawą nowego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców, oraz nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, mamy nowe wizy. Dla pracujących ważne są numery […]

Nowe rozporządzenia w sprawie pracy cudzoziemców w Polsce

Robert Jaroszewski        04 maja 2015        4 komentarze

Początek maja niesie ze sobą kilka zmian w przepisach regulujących pracę cudzoziemców na terenie Polski. Ustawodawca uchwalając nową ustawę o cudzoziemcach postanowił, że szereg aktów wykonawczych wydanych na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów utraci moc z upływem dnia 1 maja 2015 roku. Do tego czasu odpowiednie organy miały przygotować propozycje nowych rozporządzeń. Wobec tego, co zmieniło […]

NOWA USTAWA O CUDZIEMCACH – PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

Robert Jaroszewski        20 maja 2014        Komentarze (0)

Od niedawna obowiązują w Polsce nowe przepisy dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców. Sporo zmian wprowadzono w samych terminach jakimi posługuje się ustawa, na przykład w nazewnictwie zezwoleń wydawanych na jej podstawie, i tak: zezwolenie na osiedlenie się zostało w nowej ustawie zastąpione zezwoleniem na pobyt stały, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony zostało w nowej ustawie […]