Terminy

Wizy do pracy po zmianach w 2018 r. Plany i plony pracy legislatorów

Robert Jaroszewski        09 października 2017        Komentarze (0)

Mamy takie w Polsce przysłowie co dwie głowy to nie jedna. Mamy też powiedzenie nie ma ludzi nieomylnych z pewnymi odniesieniami do pracy saperów… Dziś o wątpliwościach powstałym w trakcie procesu legislacyjnego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wiz dla cudzoziemców. Otóż uzgadniany jest projekt, zgodnie z którym wizy po zmianach w zakresie pracy cudzoziemców w […]

JAK DŁUGO TRWA POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYDANIA ZEZWOLENIA NA POBYT

Kamil Ciesiński        15 lipca 2014        Komentarze (0)

W dzisiejszych czasach nikogo nie trzeba przekonywać, że czas to pieniądz. Pomyślałem więc, że warto podzielić się z Tobą wiedzą na temat tego jak długo trwa postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na pobyt. Należy zacząć od wyjaśnienia, że takie postępowanie jest sprawą: prowadzoną przez organ administracji publicznej, właściwy z mocy prawa do jej rozpoznania, indywidualną, rozstrzyganą […]

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU O ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY

Robert Jaroszewski        22 maja 2014        Komentarze (0)

Nowa ustawa o cudzoziemcach wprowadza korzystne dla cudzoziemców zmiany w zasadach składania nowego wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i stały. Zgodnie z poprzednią regulacją cudzoziemiec, który przebywał na terytorium Polski musiał złożyć wniosek o wydanie kolejnego zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (którego odpowiednikiem w nowej ustawie jest zezwolenie na pobyt czasowy), co […]