PESEL cudzoziemca Epilog

Robert Jaroszewski        03 stycznia 2018        Komentarze (0)

Rok 2018 kończy gehennę z numerem PESEL cudzoziemca.

Po zmianach jakie obowiązują od 1 stycznia 2018 r., numer PESEL będzie nadawany każdemu cudzoziemcowi zamieszkałemu w Polsce.

Jedynie cudzoziemcy planujący krótkotrwałe pobyty niewymagające meldunku (gdy pobyt na terenie RP nie przekracza 30 dni), będą wyłączeni z tej regulacji.

Rejestracji danych w rejestrze PESEL dokona organ gminy (miasta), właściwy do zameldowania na pobyt stały i czasowy cudzoziemca.

Podstawę rejestracji danych cudzoziemca stanowi ważny dokument podróży, a w przypadku obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatela Konfederacji Szwajcarskiejrównież inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.

Bez wątpienia zmiany w zasadach nadawania PESEL cudzoziemcom są jedną z najbardziej oczekiwanych i mądrych decyzji dotyczących cudzoziemców na przestrzeni ostatnich lat, patrząc tak z perspektywy cudzoziemców, jak i państwa polskiego.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Zanim napiszesz komentarz wiedz, że zawsze czytam i moderuję wszystkie komentarze. Na pewno przeczytam też i Twój. Niestety niektórych komentarzy z bardzo różnych względów nie mogę zamieścić. Nie miej więc do mnie pretensji o to, że nie zamieściłem Twojego komentarza lub odpowiedzi na niego. Pamiętaj, że poświęcasz swój czas na napisanie komentarza, który może pozostać bez odpowiedzi.

Jeżeli szukasz porady prawnej lub kontaktu ze mną w innej sprawie, niż wpis na blogu, skontaktuj się ze mną przez formularz dostępny w zakładce Kontakt

Poprzedni wpis:

Następny wpis: