Praca na podstawie stempla a oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy

Robert Jaroszewski        13 stycznia 2016        Komentarze (0)

Wracam do pracy na podstawie stempla, a to na skutek wielu pytań dotyczących tego, czy w omówionej tu regulacji, mieści się też praca wykonywana na podstawie oświadczenia pracodawcy.

Czyli, cudzoziemiec przebywa w Polsce np. na podstawie wizy z prawem do pracy na podstawie oświadczenia pracodawcy, składa wniosek o udzielenie zezwolenia na czas oznaczony w związku z pracą, otrzymuje stempel, ale w międzyczasie kończy się termin pozwalający na świadczenie pracy wynikający z oświadczenia pracodawcy.

Czy taki cudzoziemiec może do czasu wydania decyzji pracować?

Moim zdaniem taki cudzoziemiec nie może pracować.

Przepis jest jasny i czytelny, i odnosi się jedynie do pracy świadczonej na podstawie zezwolenia na pracę i zezwolenia na pobyt czasowy w związku z pracą (ale też pełnieniem funkcji w zarządzie czy pracą w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji), czyli pracy świadczonej na podstawie zezwoleń – aktów administracyjnych.

Zezwoleniami nie są oświadczenia pracodawców o zamiarze powierzenia wykonywania pracy.

Ponadto, już sama nazwa rozporządzenia obejmującego przypadki pracy na podstawie oświadczenia mówi, że dotyczy ono powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Przepis pozwalający na pracę wyraźnie zaś mówi o pracy na podstawie zezwolenia.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Zanim napiszesz komentarz wiedz, że zawsze czytam i moderuję wszystkie komentarze. Na pewno przeczytam też i Twój. Niestety niektórych komentarzy z bardzo różnych względów nie mogę zamieścić. Nie miej więc do mnie pretensji o to, że nie zamieściłem Twojego komentarza lub odpowiedzi na niego. Pamiętaj, że poświęcasz swój czas na napisanie komentarza, który może pozostać bez odpowiedzi.

Jeżeli szukasz porady prawnej lub kontaktu ze mną w innej sprawie, niż wpis na blogu, skontaktuj się ze mną przez formularz dostępny w zakładce Kontakt

Poprzedni wpis:

Następny wpis: