Bielyje rozy

Robert Jaroszewski        23 września 2021        Komentarze (0)

Zauważyłem, że większość moich znajomych nie korzysta z cyrylicy w kontaktach z Ludźmi Wschodu.

Obywatele piszą maile, smsy i czaty „po rosyjsku”, ale alfabetem łacińskim, czyli dokonują transliteracji cyrylicy.

Bielyje rozy

Vot kak eto vygladit.

Jako, że jestem prawnikiem musiałem ustalić, czy są tu jakieś prawa?

[kliknij aby kontynuować…]

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

Ułatwienia dla uczestników programów wsparcia

Robert Jaroszewski        14 czerwca 2021        Komentarze (0)

Na kanwie  doświadczeń programu Poland. Business Harbour ma być łatwiej uzyskać pobyt w Polsce.

Przynajmniej dla niektórych osób prowadzących firmę.

Ułatwienia dla uczestników programów wsparcia

Planowana jest zmiana, polegająca na pominięciu wymogów dotyczących dochodowości lub zatrudnienia, lub spełnienia w przyszłości warunków, wynikających z art. 142 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach, dla prowadzących działalność gospodarczą.

Ułatwienia dla uczestników programów wsparcia

Przepis jest dobrze znany wszystkim ubiegającym się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Chodzi o to, żeby podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą:

[kliknij aby kontynuować…]

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

Czy w sprawach wiz długoterminowych przysługuje skarga do sądu?

Robert Jaroszewski        27 maja 2021        Komentarze (0)

Kolejne orzeczenie NSA, ale też kolejne orzeczenie Sędziego NSA Pana Jacka Chlebnego, którego znamy przecież z komentarza „Prawo o cudzoziemcach”.

Warto dojrzeć ludzi tworzących instytucje, jak to się dzieje w Stanach Zjednoczonych, gdzie profile sędziów tworzą profile sądów.

Czy w sprawach wiz długoterminowych przysługuje skarga do sądu

I tak po przedstawionym już na blogu wyroku NSA w sprawie pouczeń cudzoziemców w urzędach (przewodniczący i sprawozdawca Sędzia Jacek Chlebny), mamy kolejną ciekawą i ważną dla systemu prawa sprawę prowadzoną przez prof. Chlebnego, jaką jest temat:

[kliknij aby kontynuować…]

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

Zrozumiałym językiem

Robert Jaroszewski        12 marca 2021        Komentarze (0)

Cudzoziemca należy pouczać w urzędach, w języku dla niego zrozumiałym.

Językiem zrozumiałym dla cudzoziemca może być język polski, jeśli cudzoziemiec włada językiem polskim.

Takim językiem nie musi być język ojczysty.

Jeśli korzystasz z pełnomocnika, to na pełnomocniku ciąży ciężar dobrej komunikacji z cudzoziemcem.

W razie wątpliwości można skorzystać z usług tłumacza.

Zrozumiałym językiem

Zgodnie z przepisami ustawy o cudzoziemcach, organ prowadzący postępowanie w sprawach o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy poucza pisemnie cudzoziemca w języku dla niego zrozumiałym o zasadach i trybie postępowania oraz o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach.

[kliknij aby kontynuować…]

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

„Poland. Business Harbour” i inni

Robert Jaroszewski        11 grudnia 2020        Komentarze (0)

Z dniem 1 grudnia 2020 r. poszerzył się katalog osób, którym dopuszczalne jest powierzenie wykonywania pracy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Poland. Business Harbour

Dotyczy to:

[kliknij aby kontynuować…]

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal