Listy zatwierdzonych jednostek na potrzeby przyjmowania cudzoziemców

Robert Jaroszewski        11 grudnia 2019        Komentarze (0)

Minister (Spraw Wewnętrznych i Administracji), jest zobowiązany do ogłaszania list zatwierdzonych:

  • jednostek prowadzących studia na potrzeby przyjmowania cudzoziemców;
  • jednostek naukowych na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • organizatorów stażu na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu podjęcia stażu;
  • jednostek organizacyjnych, na rzecz których cudzoziemcy mają wykonywać świadczenia jako wolontariusze.

Tu znajdziecie listy.

Poza listą są pewne uczelnie jak akademickie, wojskowe, publiczne zawodowe, czy też inne.

Po co są te listy?

Obecność jednostek na tych listach jest warunkiem wydawania poszczególnych zezwoleń lub wiz dla cudzoziemców.

Możesz sobie zatem wcześniej sprawdzić, np. planując studia w Polsce, czy dana uczelnia została zatwierdzona na potrzeby przyjmowania cudzoziemców.

Brytyjczyku zarejestruj się!

Robert Jaroszewski        18 października 2019        Komentarze (0)

Nie sposób nadążyć za brexit news, czekając na kolejne wiadomości, zróbmy zatem coś użytecznego.

Jeżeli jesteś Brytyjczykiem i przebywasz w Polsce dłużej niż 3 miesiące, masz obowiązek zarejestrowania się.

Zrób to, zarejestrowanie_pobytu może się mocno się przydać.

Adnotacja “Brexit”

Robert Jaroszewski        02 września 2019        Komentarze (0)

Rzecz o przepisach które są, choć ich nie ma.

Telenowela pod tytułem „Brexit” trwa w najlepsze. Obecnie bliżej nam (chyba) do rozstania bez umowy.

Jak to wygląda z perspektywy cudzoziemiecwpolsce?

Uchwalono przepisy na okoliczność uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

Lektura tych przepisów nie jest łatwa, ale da się wyłuszczyć pewne „co do zasady”, jak:

uznawanie przez pewien okres pobytu obywateli Zjednoczonego Królestwa i członków ich rodzin na terytorium RP za legalny, czy

 

prawo obywateli Zjednoczonego Królestwa i członków ich rodzin, których pobyt na terytorium RP jest uważany za legalny, do wykonywania pracy oraz do kontynuowania działalności gospodarczej na terytorium RP, czy

 

uregulowana procedura i termin wnioskowania o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pobyt stały;

a także wiele innych, o czym tu.

Słowo „Brexit” nabierze urzędowego znaczenia, za sprawą adnotacji „Brexit”, która będzie zamieszczana w karcie pobytu wydanej obywatelowi Zjednoczonego Królestwa lub członkowi rodziny.

Wejście w życie ustawy uzależnione jest od zdarzenia przyszłego, co stanowi pewien wyłom w obowiązującej u nas zasadzie nieuzależnienia wejścia w życie aktu normatywnego od zdarzenia przyszłego, a przy czym dziś jest to wciąż zdarzenie niepewne, chociaż już coraz mniej.

196 tys. zł za bezczynność wojewodów w samym 2018 r.

Robert Jaroszewski        21 sierpnia 2019        Komentarze (0)

Poczyniłem na blogu taki wpis. Okazał się proroczy.

W latach 2014 (maj) – 2018 (listopad) wojewódzkie sądy administracyjne wydały łącznie 115 wyroków, w których stwierdzono bezczynność lub przewlekłość postępowania i w związku z tym wojewodowie (Skarb Państwa) zobowiązani będą ponieść wydatki w łącznej wysokości 211,8 tys. zł. Istotny wzrost liczby wyroków zaobserwowano w 2018 r., bowiem do listopada tego roku wydano łącznie 101 wyroków, w związku z którymi Skarb Państwa zobowiązany będzie  ponieść wydatki w łącznej wysokości 196,6 tys. zł. Większość tej kwoty to sumy zasądzane na rzecz strony skarżącej. Grzywna dla wojewody 1,0 tys. zł.

Państwo niegotowe na cudzoziemców.

Państwo niegotowe na cudzoziemców

Robert Jaroszewski        08 sierpnia 2019        Komentarze (0)

Pod wszystko mówiącym tytułem “Państwo niegotowe na cudzoziemców”, ukazał się druzgocący raport NIK.

Jako, że nie ma się z czego chwalić, poprzestanę na jego publikacji.