Maj 2014

TYTUŁ PRAWNY DO LOKALU – UCIĄŻLIWOŚCI MNIEJ.

Robert Jaroszewski        30 maja 2014        2 komentarze

Ustawodawca wprowadzając nowe przepisy dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców na terenie Polski postanowił usunąć jeden z obowiązków, jakie dotąd wiązały się z występowaniem o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony i zezwolenia na osiedlenie się. Obecnie do wniosku o zezwolenie na pobyt nie trzeba już dołączać dowodu posiadania tytułu prawnego do lokalu. Bywało, że wymóg […]

AKTUALNE FOTOGRAFIE

Robert Jaroszewski        26 maja 2014        Komentarze (0)

Aktualne fotografie cudzoziemca dołączane do wniosków o udzielenie mu zezwoleń pobytowych, wniosków o wydanie wizy krajowej lub wniosków o wydanie dokumentów wydawanych cudzoziemcom powinny odzwierciedlać, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy cudzoziemca, przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Naprawdę warto je mieć aktualne: http://metro.co.uk/2014/05/13/fat-boxer-who-lost-incredible-eight-stone-during-thailand-training-camp-detained-at-airport-because-no-one-believed-he-was-the-same-person-4726891/

ODCISKI PALCÓW TAKŻE W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM I PRZY WYMIANIE KARTY

Robert Jaroszewski        23 maja 2014        Komentarze (0)

Ostatnio moi klienci, którzy otrzymali decyzję zezwalającą na zamieszkanie na czas oznaczony na starych zasadach (wniosek złożony został przed wejściem w życie nowych przepisów), musieli umówić się w Urzędzie na pobranie odcisków linii papilarnych. Istotnie, wymóg złożenia odcisków, obowiązuje także przed wydaniem kart w oparciu o dawne decyzje. Będzie też obowiązywał przy wymianie kart, gdy […]

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU O ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY

Robert Jaroszewski        22 maja 2014        Komentarze (0)

Nowa ustawa o cudzoziemcach wprowadza korzystne dla cudzoziemców zmiany w zasadach składania nowego wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i stały. Zgodnie z poprzednią regulacją cudzoziemiec, który przebywał na terytorium Polski musiał złożyć wniosek o wydanie kolejnego zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (którego odpowiednikiem w nowej ustawie jest zezwolenie na pobyt czasowy), co […]

KAŻDY CUDZOZIEMIEC ZOSTAWI SWOJE ODCISKI PALCÓW

Robert Jaroszewski        21 maja 2014        Komentarze (0)

Z dniem 1 maja 2014 roku weszła w życie nowa ustawa o cudzoziemcach. Wprowadza ona spore zmiany w procesie legalizacji pobytu cudzoziemców na terenie Polski. Jedną z nowości jest obowiązek pobrania odcisków linii papilarnych od cudzoziemca ubiegającego się o: udzielenie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na […]