Czerwiec 2014

MAIN CHANGES INTRODUCED BY NEW ACT ON FOREIGNERS

Kamil Ciesiński        29 czerwca 2014        Komentarze (0)

Soon it will be two months since when the new Act on Foreigners came into force , this is a good time to summarize the most important changes that have been introduced by new provisions: 1. Any foreigner who submit an application for: a long-term EC’s resident’s permit, a temporary residence permit, a permanent residence permit , […]

AKTUALNE FOTOGRAFIE – PO RAZ KOLEJNY

Robert Jaroszewski        24 czerwca 2014        Komentarze (0)

Jednym z wymogów stawianych cudzoziemcowi przy wydawaniu zezwoleń pobytowych, wiz krajowych i innych dokumentów (na przykład karty pobytu) jest dołączenie do wniosku aktualnych fotografii. Dodatkowo fotografie te muszą spełniać wymagania szczegółowo opisane w rozporządzeniu, są to tzw. zdjęcia biometryczne. Warto jednak abyś pamiętał, że problem aktualnych fotografii dotyczy tak na prawdę każdego, kto przebywa poza […]

O WAŻNYCH OBOWIĄZKACH PRACODAWCY ZATRUDNIAJĄCEGO CUDZOZIEMCA

Robert Jaroszewski        13 czerwca 2014        Komentarze (0)

Być może na co dzień jesteś pracodawcą, chcesz zatrudnić, czy też zatrudniasz cudzoziemca i martwisz się, czy dopełniłeś wszystkich obowiązków związanych z powierzeniem wykonywania pracy cudzoziemcowi. Jest pewien akt prawny o bardzo długiej nazwie (ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Ustawa ta nakłada na każdy podmiot zamierzający […]

EVERY FOREIGNER MUST SHARE HIS FINGERPRINTS

Kamil Ciesiński        11 czerwca 2014        Komentarze (0)

With effect from 1 May 2014 entered into force a new Act on Foreigners. It introduces big changes in the process of legalization of foreigners stay in Poland. One of the news is the obligation to collect the fingerprints of an foreigner applying for: a long-term resident’s EC’s residence permit, a temporary residence permit, a […]

KARTA POBYTU – PODSTAWY

Robert Jaroszewski        05 czerwca 2014        Komentarze (0)

Karta pobytu to dokument wydawany cudzoziemcom. Dokument ten potwierdza tożsamość cudzoziemca, jednak dużo istotniejsza jest inna korzyść płynąca z jego posiadania, razem z ważnym dokumentem podróży cudzoziemca (zwykle będzie to paszport), uprawnia ona do przekraczania granic bez konieczności uzyskiwania wizy. Kartę pobytu wydaje się cudzoziemcowi posiadającemu: 1) zezwolenie na pobyt czasowy; 2) zezwolenie na pobyt […]