Październik 2014

Wizy silniejsze od karabinów

Robert Jaroszewski        30 października 2014        Komentarze (0)

O sile wiz, przeczytasz tu.

Polska na tle krajów Unii w 2013 r.

Robert Jaroszewski        28 października 2014        Komentarze (0)

W Gazecie Wyborczej ciekawy tekst na temat cudzoziemców i polityki migracyjnej w Polsce. Co zaskakuje – pozytywnie – to liczba zgód na pobyt tymczasowy w tym wiz ponad 3-miesięcznych, przyznanych cudzoziemcom po raz pierwszy. Polska na drugim miejscu po Wielkiej Brytanii. Ponad połowa z nich związana jest z pracą cudzoziemca. Wśród cudzoziemców dominują Ukraińcy.

Jak zatrudnić studenta z Ukrainy

Robert Jaroszewski        20 października 2014        Komentarze (0)

Na swojej witrynie internetowej portal www.studyinpoland.pl podaje, że w roku akademickim 2012/2013 na polskich uczelniach wyższych naukę pobierało prawie 10 tysięcy studentów z Ukrainy. Co istotne, liczba ta zwiększyła się o prawie 50 % względem poprzedniego roku. Dokładne dane na ten temat można znaleźć pod tym adresem. Wielu z tych studentów stara się godzić naukę […]

Decision to refuse entry into territory of the Republic of Poland

Robert Jaroszewski        10 października 2014        Komentarze (0)

How looks procedure of refuse a foreigner to entry into territory of the Republic of Poland ? This matter is regulated by Article 33 of Act on foreigners and by implementing regulation to this Article. The commanding officer of Board Guard outpost notes in the foreigner’s travel document the decision to refuse entry to the […]

Przekreślenie go na krzyż czarnym niewywabialnym tuszem

Robert Jaroszewski        10 października 2014        5 komentarzy

18 października wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu odnotowywania w dokumencie podróży cudzoziemca wydania decyzji o odmowie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Komendant placówki Straży Granicznej odnotowuje w dokumencie podróży cudzoziemca wydanie decyzji o odmowie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez odciśnięcie stempla wjazdowego i […]