Grudzień 2014

Karta Polaka

Robert Jaroszewski        31 grudnia 2014        Komentarze (0)

Spotykając się regularnie z problemami związanymi z legalizacją pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na terytorium Polski często obserwuję mylenie dwóch dokumentów: karty pobytu oraz Karty Polaka. O karcie pobytu pisałem na łamach bloga już kilkukrotnie, wpisy na ten temat znajdziesz m. in. tutaj i tutaj. Karta Polaka ma na celu pomóc “Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu […]

Pobyt ze względów humanitarnych, co to znaczy?

Robert Jaroszewski        23 grudnia 2014        Komentarze (0)

Cudzoziemcowi udziela się zgody na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zobowiązanie go do powrotu: 1) może nastąpić jedynie do państwa, w którym, w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.: zagrożone byłoby jego prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego lub mógłby […]

Zaproszenie dla cudzoziemca

Robert Jaroszewski        18 grudnia 2014        18 komentarzy

U osób, które szukają porady w sprawie wjazdu cudzoziemca na terytorium Polski bardzo często spotykam się z przekonaniem, iż sprawę załatwia zaproszenie. Niestety, nic bardziej mylnego. Ogólną zasadą jest, że do przekroczenia granicy Rzeczypospolitej (a w przypadku jej części, również granicy Unii Europejskiej) konieczne jest posiadanie wizy. Zaproszenie natomiast jest dokumentem, które może ułatwić jej zdobycie. […]

Baza wiedzy

Robert Jaroszewski        17 grudnia 2014        Komentarze (0)

Jeśli regularnie śledzisz moje wpisy lub trafiłeś na mój blog za pomocą wyszukiwarki oznacza, że interesujesz się zagadnieniami legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Wychodząc naprzeciw moim czytelnikom, chcąc oszczędzić im poszukiwań potrzebnych informacji w meandrach internetu, stworzyłem bazę wiedzy.

Ukraińskie prawo jazdy w Polsce

Robert Jaroszewski        15 grudnia 2014        4 komentarze

Jakiś czas temu na zlecenie jednego z klientów analizowałem, czy prawo jazdy wydane przez organy innego państwa jest w Polsce honorowane i uprawnia do kierowania pojazdami po drogach publicznych. W tym konkretnym przypadku chodziło o dokument wydany przez organy Ukrainy. Przepisy prawa polskiego regulujące ten problem znajdują się w ustawie o kierujących pojazdami. W myśl ustawy […]