Styczeń 2015

Zmiany w dostępie do pracy cudzoziemców

Robert Jaroszewski        29 stycznia 2015        Komentarze (0)

W Wyborczej sygnalizuję zmiany, jakie nas czekają w 2015 r. na skutek uchylenia obowiązujących obecnie rozporządzeń przez przepisy nowej ustawy o cudzoziemcach. Streszczając mocno temat, chodzi o dwa ważne rozporządzenia wydane w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dotyczące wydawania zezwoleń na pracę i przypadków pracy bez zezwolenia, przy czym nad […]

Likwidują ośrodek dla cudzoziemców

Robert Jaroszewski        28 stycznia 2015        Komentarze (0)

Przy okazji dzisiejszego artykułu w Wyborczej na temat likwidacji ośrodka dla cudzoziemców w Lublinie, napiszę co to są za ośrodki. W Polsce obowiązuje ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na mocy jej przepisów cudzoziemcom w określonych przypadkach, np. dla ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, udzielana jest pomoc socjalna i opieka medyczna.  […]

Jednym z warunków otrzymania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca (choć bywają od tej reguły wyjątki) jest konieczność dołączenia do wniosku “informacji starosty o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, sporządzoną z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich oraz cudzoziemców, o których mowa w […]

Ukraińcy na polskim rynku pracy

Robert Jaroszewski        13 stycznia 2015        Komentarze (0)

Rafał Chmielewski, Główny Zarządzający LexMonitorów przesłał mi tekst dotyczący wpływu napływu Ukraińców na rynek pracy w Polsce. Publikuję go i zwracam uwagę na pytania postawione w sondzie.

Podatki Ukraińca pracującego w Polsce

Robert Jaroszewski        07 stycznia 2015        Komentarze (0)

Coraz więcej osób pyta o opodatkowanie obywateli Ukrainy, wykonujących pracę na terenie RP. Dorzucamy zatem do bazy aktów tekst polski i ukraiński Konwencji miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Konwencja_w_sprawie_unikania_podwójnego_opodatkowania_polski Konwencja_w_sprawie_unikania_podwójnego_opodatkowania_ukraiński