Kwiecień 2015

PESEL cudzoziemca – podstawa prawna

Robert Jaroszewski        21 kwietnia 2015        8 komentarzy

Omawiany ostatnio na blogu temat zmiany w zasadach nadawania cudzoziemcom numeru PESEL wzbudził spore poruszenie i wiele pytań. Jak wcześniej pisałem, PESEL może zostać  nadany również na wniosek, jednak konieczne jest podanie konkretnej podstawy prawnej, z której wynika obowiązek jego posiadania. Wiele osób zwróciło się do mnie z prośbą o wskazanie takiego przepisu.

PESEL dla cudzoziemca – nowe zasady

Robert Jaroszewski        13 kwietnia 2015        21 komentarzy

Dosyć często spotykam się z pytaniami dotyczącymi zasad nadawania cudzoziemcom numeru PESEL. Jakiś czas temu opisywałem je w tym wpisie, jednak w dużej części jest on już nieaktualny. Z dniem 1 marca bieżącego roku obowiązywać zaczęła ustawa o ewidencji ludności, która obecnie reguluje procedurę nadawania PESEL’u i i czyni to w inny sposób niż przepisy regulujące ten […]

I jeszcze jeden, i jeszcze raz

Robert Jaroszewski        08 kwietnia 2015        Komentarze (0)

To jeszcze jeden przypadek, kiedy zwrócono się do mnie o pomoc w sprawie legalizacji pobytu po terminie na złożenie wniosku. Cóż życie niesie ze sobą różne przypadki, ale te przypadki – jak się później dowiaduję -wynikają często ze zwykłego przegapienia i zapomnienia, czyli z przyczyn absolutnie trywialnych. Nie możesz sobie na to pozwolić. Jeszcze raz […]