Maj 2015

Cudzoziemcy nabywają polskie mieszkania

Robert Jaroszewski        29 maja 2015        Komentarze (0)

Jak donosi dzisiejsza Rzeczpospolita cudzoziemcy są aktywnymi inwestorami na naszym rynku nieruchomości. W zakupach mieszkań przodują Niemcy na drugim miejscu są Ukraińcy, ale zdarzają się nabywcy z … Mauritiusa. Najwięcej mieszkań kupuje się z Warszawie, Krakowie i Wrocławiu.

Napływ cudzoziemców – ostatnie statystki

Robert Jaroszewski        27 maja 2015        Komentarze (0)

Urząd do Spraw Cudzoziemców w maju opublikował informacje na temat napływu cudzoziemców w latach 2009 – 2015. Wynika z nich, że Polska stała się bardziej atrakcyjnym krajem dla wielu cudzoziemców szukających ochrony międzynarodowej w procedurze uchodźczej. Dotychczas nasz Kraj traktowany był tranzytowo. W 2014 r. odnotowano ogromny wzrost liczby wniosków w sprawach o legalizację pobytu. […]

Wzór oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi

Robert Jaroszewski        20 maja 2015        Komentarze (0)

Uproszczona formuła powierzania cudzoziemcom wykonywania pracy bez konieczności pozyskiwania zezwolenia na pracę cieszy się dużym zainteresowaniem. Bardzo często pytacie, jak powinno wyglądać oświadczenie w tej sprawie, które rejestruje się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Widząc zainteresowanie tematem postanowiłem zamieścić na blogu wzór takiego oświadczenia, znajdziesz go w bazie wiedzy. Pamiętaj o zweryfikowaniu tego wzoru we właściwym […]

Prawo jazdy a PESEL cudzoziemca

Robert Jaroszewski        13 maja 2015        Komentarze (0)

Jak bumerang powracają w komentarzach i mailach pytania dotyczące zasad nadawania numeru PESEL dla cudzoziemca. Pisałem już o nich tutaj i tutaj. Jak widać nie udało się rozwiać wszystkich wątpliwości, świeża (chyba bardzo trudne słowo dla cudzoziemca…) regulacja musi najwyraźniej dojrzeć (też nie najłatwiejszy wyraz…). Najczęściej padają pytania o to, jaki przepis prawa wskazać jako […]

Nowe rozporządzenia w sprawie pracy cudzoziemców w Polsce

Robert Jaroszewski        04 maja 2015        4 komentarze

Początek maja niesie ze sobą kilka zmian w przepisach regulujących pracę cudzoziemców na terenie Polski. Ustawodawca uchwalając nową ustawę o cudzoziemcach postanowił, że szereg aktów wykonawczych wydanych na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów utraci moc z upływem dnia 1 maja 2015 roku. Do tego czasu odpowiednie organy miały przygotować propozycje nowych rozporządzeń. Wobec tego, co zmieniło […]