Czerwiec 2015

Gdzie składać wniosek o PESEL cudzoziemca

Robert Jaroszewski        25 czerwca 2015        6 komentarzy

Sprawy z PESEL czas powoli kończyć, choć zainteresowanie tematem jest ogromne. Niestety wszystko obraca się wokół nieznajomości prawa, ale nie przez cudzoziemców, tylko przez osoby wymagające PESEL, mimo ewidentnego braku obowiązku jego posiadania. Problem dotyczy nie tylko urzędów ale też banków, czy wszelkich usługodawców. Pora na jakąś inicjatywę z wysokości ustawodawcy. Gdzie należy kierować wniosek […]

PESEL a podatki cudzoziemca

Robert Jaroszewski        16 czerwca 2015        Komentarze (1)

PESEL to wciąż niekończący się temat. Pytacie, w jaki sposób można uzyskać PESEL, aby przeprowadzić w Polsce rozliczenia podatkowe. Jeśli borykasz się z takim samym problemem, proszę pamiętaj o dwóch istotnych rzeczach: – skoro organ administracji wymaga od Ciebie podania numeru PESEL, żądaj wskazania podstawy prawnej, z której wynika, że powinieneś posiadać taki numer, oraz […]

Zaproszenie dla cudzoziemca – nowy wzór

Robert Jaroszewski        01 czerwca 2015        Komentarze (0)

Od dziś obowiązują zmiany w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający. Modyfikacji uległ wzór zaproszenia wpisywanego przez wojewodę do ewidencji zaproszeń. Więcej na temat samego zaproszenia i jego zastosowania możesz przeczytać w tym wpisie.