Lipiec 2015

Pielęgniarki i położne cudzoziemcy

Robert Jaroszewski        28 lipca 2015        Komentarze (0)

Szykują się zmiany dla cudzoziemców chcących wykonywać w Polsce zawód pielęgniarki i położnej. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu uchwalono zmiany ustawy, wprowadzające konieczność urzędowego poświadczenia znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (obecnie cudzoziemiec miał po prostu władać językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym […]

Wniosek o pobyt czasowy – nowy formularz

Robert Jaroszewski        13 lipca 2015        Komentarze (0)

Chciałem trochę odpocząć i wakacyjnie podejść do wpisów na blogu, ale niestety prawo nie zna wakacji, więc muszę donieść o ważnej dacie dla wielu cudzoziemców. 17.07.2015 r. wchodzi w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy. Zmianie ulega wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy. Tu […]

Przekraczanie granicy

Robert Jaroszewski        08 lipca 2015        Komentarze (0)

Przekraczanie granicy to dla wielu osób doznanie czysto wakacyjne. Cóż to jest ta granica (Rzeczypospolitej Polskiej)? Granicą Rzeczypospolitej Polskiej, jest powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną, oddzielająca terytorium państwa polskiego od terytoriów innych państw i od morza pełnego. Granica państwowa rozgranicza również przestrzeń powietrzną, wody i wnętrze ziemi (art. 1 ustawy o ochronie granicy państwowej).

Mazowiecki Wydział Spraw Cudzoziemców – zmiany wyszły na dobre

Robert Jaroszewski        03 lipca 2015        Komentarze (0)

Mazowiecki Urząd Wojewódzki wprowadził jakiś czas temu nowe zasady składania przez cudzoziemców wniosków o wydanie zezwoleń na pobyt. Pisałem o tej sprawie na blogu. Jako że nowa formuła funkcjonuje już kilka miesięcy, to dobry moment żeby spróbować ocenić rezultaty jej wprowadzenia. Celem jaki przyświecał wprowadzanym zmianom było zlikwidowanie owianej złą sławą kolejki. Początkowo pomysł obligatoryjnych zapisów […]