Sierpień 2015

Dobre nowiny

Robert Jaroszewski        25 sierpnia 2015        Komentarze (0)

To fajna sprawa, gdy lubisz swoją pracę. Jeszcze lepiej, jeśli praca przynosi satysfakcjonujące efekty. Jakiś czas temu do mojej kancelarii zgłosiła się młoda para. Wydawało im się, że przychodzą z prostą sprawą. Dziewczyna będąca cudzoziemką “przegapiła” termin na złożenie kolejnego wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy. Mieszkała w Polsce legalnie od kilku lat, pracowała, […]

Gdzie po wizę?

Robert Jaroszewski        07 sierpnia 2015        Komentarze (0)

Przedstawiam uproszczoną piramidę kompetencji, celem udzielenia odpowiedzi na pytanie: do kogo po wizę? Do Konsula w znakomitej większości przypadków. Do Komendanta placówki Straży Granicznej na granicy po wizę Schengen. Do Ministra Spraw Zagranicznych dla członka misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego. Do usługodawcy zewnętrznego w niektórych państwach (zwykle przyjmowanie wniosków wizowych i badanie ich kompletności). Do […]