Październik 2015

Ukraińcy w Polsce – ostatnie statystyki

Robert Jaroszewski        21 października 2015        Komentarze (0)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odpowiedziało na interpelację Posła Pani Ewy Czeszejko-Sochackiej w sprawie sytuacji obywateli Ukrainy ubiegających się o status uchodźcy lub o pobyt tolerowany. Prócz danych dotyczących ochrony, zawarto informacje ogólne o obecnej sytuacji Ukraińców w Polsce i tak: “W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia 2015 roku polskie placówki konsularne i […]

Praca na podstawie stempla – fikcji (prawnej) ciąg dalszy

Robert Jaroszewski        01 października 2015        5 komentarzy

Posiadasz zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Kończy się okres ważności tego zezwolenia, składasz wniosek o kolejne, dostajesz stempel w paszporcie a postępowanie administracyjne trwa, trawa i trwa. Końca nie widać… Co robić? O tym, że pobyt oczekiwania na decyzję jest legalny, większość wie. Zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach: […]