Grudzień 2015

Zapowiedź zmian w polityce wizowej UE

Robert Jaroszewski        22 grudnia 2015        Komentarze (0)

Jak donoszą osoby najbardziej zainteresowane i śledzące temat, program VLAP (czyli Visa Liberalisation Action Plan), w odniesieniu do Ukrainy wkracza w kolejny etap. Na facebook’owym profilu “Wizy pięcioletnie dla Białorusinów i Ukraińców” przeczytać można: “Potwierdzona wiadomość: Komisja stwierdziła, że Ukraina spełnia wszystkie wymogi planu działań dla liberalizacji wizowej (VLAP). Na początku 2016 wystąpi z projektem przepisów […]

Cele wydania wiz i związane z tym numery

Robert Jaroszewski        17 grudnia 2015        Komentarze (0)

Cele wydania wiz Schengen i krajowych zostały ponumerowane i określone w stosownym rozporządzeniu. Dlaczego numery celów wynikające z rozporządzenia (począwszy od numeru 14), “rozjeżdżają się” z numerami (jednostek redakcyjnych) celów wynikających z ustawy – nie wiem. Moim zdaniem ta numeracja powinna zostać zharmonizowana. Przepisy ustaw określające skutki pewnych zdarzeń – a nawet i samego rozporządzenia […]

Generator wniosków o legalizację pobytu

Robert Jaroszewski        11 grudnia 2015        Komentarze (0)

Mazowiecki Urząd Wojewódzki udostępnił bardzo pomocną aplikację, generującą wnioski o legalizację pobytu. W łatwy sposób można stworzyć wniosek o pobyt czasowy, stały i rezydenta długoterminowego UE. Generator znajdziecie pod tym adresem.

UE zniesie wizy dla obywateli Ukrainy i Gruzji?

Robert Jaroszewski        10 grudnia 2015        Komentarze (0)

Jak donosi prasa, szykuje się prezent (ale nie świąteczny, raczej wakacyjny), dla obywateli Ukrainy i Gruzji. Politycy rozważają zniesienie wiz dla obywateli Ukrainy i Gruzji. Więcej przeczytasz o tym tu.

Niebieska Karta (UE)

Robert Jaroszewski        02 grudnia 2015        Komentarze (0)

W Polsce istnieją dwie “Niebieskie Karty”. Jedna z nich, to procedura obowiązująca wobec rodziny dotkniętej przemocą. Procedura “Niebieskie Karty” obejmuje czynności podejmowane i realizowane przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Druga Niebieska Karta a dokładnie „Niebieska […]