Styczeń 2016

Praca na podstawie stempla a oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy

Robert Jaroszewski        13 stycznia 2016        Komentarze (0)

Wracam do pracy na podstawie stempla, a to na skutek wielu pytań dotyczących tego, czy w omówionej tu regulacji, mieści się też praca wykonywana na podstawie oświadczenia pracodawcy. Czyli, cudzoziemiec przebywa w Polsce np. na podstawie wizy z prawem do pracy na podstawie oświadczenia pracodawcy, składa wniosek o udzielenie zezwolenia na czas oznaczony w związku […]

1 stycznia 2016 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz.U. z 2015 r. poz. 2314). Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz. U. poz. 566 oraz z 2015 […]