Luty 2016

Program 500+ dla cudzoziemców

Robert Jaroszewski        08 lutego 2016        Komentarze (0)

Prasa nagłośniła, że program “Rodzina 500+” ma objąć cudzoziemców. Główne założenia programu znajdziesz tu a szczegóły ustawy i procesu legislacyjnego tu. Problemów z PESEL nie powinno być, gdyż przepisy projektu przewidują w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL (wnioskodawcy czy dzieciom) − numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Brak stempla w paszporcie pomimo złożenia wniosku

Robert Jaroszewski        02 lutego 2016        Komentarze (0)

Składając wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, powinieneś otrzymać stempel do paszportu. Taki stempel Co jednak jeżeli go nie otrzymałeś, co nie jest wcale rzadką sytuacją? Jest problem i go nie ma… Generalnie istotne prawnie jest samo złożenie wniosku. Wniosku nie zawierającego braków formalnych. Składając kompletny wniosek w terminie ustawowym twój pobyt staje legalny, […]