Marzec 2016

500+ koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Robert Jaroszewski        24 marca 2016        Komentarze (0)

Jak już wiesz, program 500+ obejmuje między innymi cudzoziemców do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów ubezpieczenia społecznego. Co to jest koordynacja systemów ubezpieczenia społecznego? Koordynacja systemów ubezpieczenia społecznego, to w dużym skrócie, regulacja prawna świadczeń społecznych przysługujących uprawnionym osobom, które z różnych względów przemieszczają się w ramach Unii. Więcej o istocie koordynacji przeczytasz […]

Wysokość środków finansowych posiadanych przez zapraszającego lub cudzoziemca

Robert Jaroszewski        23 marca 2016        Komentarze (0)

Pisałem o szeregu zmian w rozporządzeniach dotyczących cudzoziemców. Szczegóły zmian są takie: Zapraszający powinien posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, przeznaczone dla niego samego, każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu oraz każdego zaproszonego cudzoziemca, co najmniej w wysokości 515 zł […]

Zmiany, zmiany, zmiany

Robert Jaroszewski        22 marca 2016        Komentarze (0)

Ten tydzień obfituje w zmiany przepisów istotnych dla cudzoziemców przebywających w Polsce, lub zamierzających się tutaj wybrać. Dziś weszły w życie nowelizacje dwóch rozporządzeń regulujących wysokość środków finansowych, jakimi cudzoziemiec musi dysponować wjeżdżając na terytorium Polski oraz zamierzający podejmować albo kontynuować na terytorium Polski studia. To jednak nie koniec nowości, jakie czekają nas w tym tygodniu.

500 + dla cudzoziemców c.d.

Robert Jaroszewski        10 marca 2016        Komentarze (0)

Program 500+ w części dotyczącej cudzoziemców zaczyna budzić emocje, a to z uwagi na możliwą liczbę adresatów świadczenia wychowawczego, o czym przeczytacie tu. Program obejmuje cudzoziemców: do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na […]