Lipiec 2016

Zasady przekraczania granicy

Robert Jaroszewski        13 lipca 2016        Komentarze (0)

Na wakacje (i nie tylko) o zasadach przekraczania granicy. Cudzoziemiec, który przekracza granicę, jest obowiązany posiadać: 1) ważny dokument podróży; 2) ważną wizę lub inny ważny dokument uprawniający go do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i do pobytu na tym terytorium, jeżeli są wymagane; 3) zezwolenie na wjazd do innego państwa lub zezwolenie na pobyt […]