Maj 2017

Oddział marsz!

Robert Jaroszewski        16 maja 2017        Komentarze (0)

Kontynuując wątek prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce chciałbym przedstawić możliwości działania w formule oddziału. Ta forma aktywności gospodarczej – oddział – dedykowana jest osobom, które mają już swój biznes i chcą go rozwijać na terenie Polski w zakresie tego przedmiotu działalności. Jeżeli więc jesteś osobą zagraniczną, czyli: osobą fizyczną nieposiadającą obywatelstwa polskiego, osobą prawną z […]

O Koledze

Robert Jaroszewski        05 maja 2017        Komentarze (0)

Aplikanci, ich rodziny oraz patronowie w ostatnim czasie niecierpliwie oczekiwali na wyniki tegorocznego egzaminu radcowskiego. Także i ja. Mój aplikant i współpracownik, znany niektórym Wam z kontaktu osobistego i wzrokowego, Kamil Ciesiński zdał egzamin radcowski. W międzyczasie Kamil zainteresował się i rozwijał w nowej, niezwykle ciekawej dziedzinie, jaką jest komercjalizacja nauki. Kamil prowadzi swój autorski […]