Kwiecień 2019

Kolejna pracowita wiosna

Robert Jaroszewski        05 kwietnia 2019        Komentarze (0)

Praca wre. Spodziewajcie się: nowego rozporządzenia w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy; rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie unieważniania i cofania wiz dla cudzoziemców; nowego rozporządzenia w sprawie wiz dla cudzoziemców; nowego rozporządzenia w sprawie wysokości środków finansowych, jakie będzie musiał posiadać cudzoziemiec, który zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podjąć lub kontynuować […]