Robert Jaroszewski

Rozszerzenie tarczy w ramach ruchu bezwizowego

Robert Jaroszewski        19 kwietnia 2020        Komentarze (0)

Czytam, co do mnie piszecie i widzę, że dużo sprawdzacie w różnych źródłach. To dobrze. Przy okazji wychodzą pewne sprawy jak ta, czy przedłużenie pobytu cudzoziemców w ruchu bezwizowym na mocy przepisów tarczy, dotyczy tylko umów międzynarodowych, które przewidują możliwość przedłużania pobytów bezwizowych. Po rozszerzeniu tarczy wszyscy cudzoziemcy w ruchu bezwizowym, na mocy polskiego prawa […]

Kolejni cudzoziemcy z tarczą

Robert Jaroszewski        18 kwietnia 2020        Komentarze (0)

Jak zapowiedziano, tak zrobiono. Poszerzono tarczę o kolejnych cudzoziemców, to jest przebywających: na podstawie wizy Schengen, na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen, na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen, w ramach ruchu bezwizowego, na podstawie wizy długoterminowej wydanej przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli […]

Rozszerzają tarczę

Robert Jaroszewski        09 kwietnia 2020        Komentarze (0)

Uprzejmie donoszę, że po świętach możemy spodziewać się kolejnych ułatwień pobytowych. Jak wielu z Was to osobiście doświadcza, ostatnie prawo po macoszemu potraktowało obywateli niektórych państw, przebywających na terytorium RP w ruchu bezwizowym oraz na podstawie wiz Schengen. Rządzący pracują nad tym. W efekcie pobyt tych osób ma być legalny przez okres epidemii (a dokładnie […]

Cudzoziemcy z tarczą antykryzysową

Robert Jaroszewski        01 kwietnia 2020        Komentarze (0)

Cudzoziemcy z tarczą przed koronawirusem. W sprawach dotyczących cudzoziemców ustawę antykryzysową najtrafniej opisuje jedno słowo: przedłużenie. Ale po kolei. Zezwolenie na pobyt czasowy. Jeżeli termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem, termin ten ulega przedłużeniu do upływu […]

Zakaz wjazdu na teren Polski

Robert Jaroszewski        14 marca 2020        Komentarze (0)

Jeszcze do niedawna rzecz nie do pomyślenia – zawieszenie i ograniczenie ruchu granicznego na granicy RP. Na przejściach granicznych z z Republiką Federalną Niemiec, Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Słowacką oraz w lotniczych i morskich przejściach granicznych obowiązuje ograniczenie ruchu osobowego na przejściach granicznych, na kierunku wjazdowym do Rzeczypospolitej Polskiej, do następujących kategorii osób przekraczających […]