Brak stempla w paszporcie pomimo złożenia wniosku

Robert Jaroszewski        02 lutego 2016        Komentarze (0)

Składając wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, powinieneś otrzymać stempel do paszportu.

Taki stempel

Co jednak jeżeli go nie otrzymałeś, co nie jest wcale rzadką sytuacją?

Jest problem i go nie ma…

Generalnie istotne prawnie jest samo złożenie wniosku. Wniosku nie zawierającego braków formalnych.

Składając kompletny wniosek w terminie ustawowym twój pobyt staje legalny, a czasami praca, o czym tu.

Tyle tylko, że fakt złożenia wniosku potwierdza stempel.

Wyobraźmy sobie, że zostajesz rutynowo wylegitymowany przez jakąś służbę (Policję, Straż Graniczną), nie masz stempla, a wiza utraciła ważność, co im powiesz?

Domagaj się stempla.

Ewentualnie żądaj zaświadczenia, że złożyłeś w prawem wymaganym terminie poprawny i kompletny wniosek.

Przepisy, które dają podstawę do stempla ewentualnie wydania zaświadczenia, to:

art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach:

Jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

art. 217 §§ 1 i2 Kodeksu postępowania administracyjnego:

Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;

2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Są urzędy w których na stempel trzeba czekać, taka praktyka jest prawdopodobnie pochodną nagromadzenia spraw i braku określenia w przepisie terminu na wydanie stempla.

Nie zgadzam się z takim stanem, mając na uwadze administracyjną zasadę szybkości i prostoty postępowania, stempel powinien zostać przybity w paszporcie niezwłocznie.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Zanim napiszesz komentarz wiedz, że zawsze czytam i moderuję wszystkie komentarze. Na pewno przeczytam też i Twój. Niestety niektórych komentarzy z bardzo różnych względów nie mogę zamieścić. Nie miej więc do mnie pretensji o to, że nie zamieściłem Twojego komentarza lub odpowiedzi na niego. Pamiętaj, że poświęcasz swój czas na napisanie komentarza, który może pozostać bez odpowiedzi.

Jeżeli szukasz porady prawnej lub kontaktu ze mną w innej sprawie, niż wpis na blogu, skontaktuj się ze mną przez formularz dostępny w zakładce Kontakt

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: