praca cudzoziemca

„Poland. Business Harbour” i inni

Robert Jaroszewski        11 grudnia 2020        Komentarze (0)

Z dniem 1 grudnia 2020 r. poszerzył się katalog osób, którym dopuszczalne jest powierzenie wykonywania pracy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Dotyczy to:

Prawo – koronawirus 3.0

Robert Jaroszewski        15 maja 2020        Komentarze (0)

Prawo zaczyna przybierać coraz dziwniejsze znaki. Tarcza antykryzysowa ma edycję 3.0. A teraz dodano do tarczy art. 15z5-15z9 na mocy których m.in. dopuszczono możliwość wykonywania przez cudzoziemca pracy na zmienionych warunkach, bez konieczności zmiany zezwolenia, uzyskania nowego zezwolenia lub wpisania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

Kolejni cudzoziemcy z tarczą

Robert Jaroszewski        18 kwietnia 2020        Komentarze (0)

Jak zapowiedziano, tak zrobiono. Poszerzono tarczę o kolejnych cudzoziemców, to jest przebywających: na podstawie wizy Schengen, na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen, na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen, w ramach ruchu bezwizowego, na podstawie wizy długoterminowej wydanej przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli […]

Rozszerzają tarczę

Robert Jaroszewski        09 kwietnia 2020        Komentarze (0)

Uprzejmie donoszę, że po świętach możemy spodziewać się kolejnych ułatwień pobytowych. Jak wielu z Was to osobiście doświadcza, ostatnie prawo po macoszemu potraktowało obywateli niektórych państw, przebywających na terytorium RP w ruchu bezwizowym oraz na podstawie wiz Schengen. Rządzący pracują nad tym. W efekcie pobyt tych osób ma być legalny przez okres epidemii (a dokładnie […]

Cudzoziemcy z tarczą antykryzysową

Robert Jaroszewski        01 kwietnia 2020        Komentarze (0)

Cudzoziemcy z tarczą przed koronawirusem. W sprawach dotyczących cudzoziemców ustawę antykryzysową najtrafniej opisuje jedno słowo: przedłużenie. Ale po kolei. Zezwolenie na pobyt czasowy. Jeżeli termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem, termin ten ulega przedłużeniu do upływu […]