prawa cudzoziemców

Nowości wydawnicze

Robert Jaroszewski        03 czerwca 2019        Komentarze (0)

Wiosna zakwitła przepisami dotyczącymi cudzoziemców. Tu znajdziecie urzędowe podsumowanie ostatnich zmian w prawie wraz z aktami prawnymi.

Kolejna pracowita wiosna

Robert Jaroszewski        05 kwietnia 2019        Komentarze (0)

Praca wre. Spodziewajcie się: nowego rozporządzenia w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy; rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie unieważniania i cofania wiz dla cudzoziemców; nowego rozporządzenia w sprawie wiz dla cudzoziemców; nowego rozporządzenia w sprawie wysokości środków finansowych, jakie będzie musiał posiadać cudzoziemiec, który zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podjąć lub kontynuować […]

Skarga na konsula – ciąg dalszy nastąpił

Robert Jaroszewski        04 stycznia 2019        Komentarze (0)

Urzędnicy konsularni pracują z szybkością 1 wniosku na 2-3 minuty. Szybko. To jednak nie ta zabójcza szybkość stała się przyczyną wprowadzenia nowych przepisów dotyczących skarg na działalność konsulów a brak dostatecznej kontroli nad wydawanymi przez konsulów rozstrzygnięciami oraz arbitralność podejmowanych decyzji. Pisałem o tym tu. Jak  wygląda procedura kontroli działalności konsula po zmianach w prawie […]

Migracje.pl

Robert Jaroszewski        28 grudnia 2018        Komentarze (0)

Koniec roku 2018 a zatem podsumowania. UDSC zaprezentował ciekawe statystki. Najbardziej interesująco  kształtuje się liczba wydanych zezwoleń na pobyt czasowy, na osi okresu ich ważności. Okazuje się, że najwięcej (77 tys.) wydano zezwoleń poniżej roku, z czego aż połowa to zezwolenia nie dłuższe niż pół roku. Jest to pewne kuriozum, gdyż zezwolenia na pobyt czasowy […]

Skarga na działalność konsula

Robert Jaroszewski        07 listopada 2018        Komentarze (0)

Tyk, tyk, tyk, bomba tyka (cyka). Nadchodzi wielki finał sprawy C-403/16 Soufiane El Hassani przeciwko Ministrowi Spraw Zagranicznych. Na kanwie tej sprawy powstaje procedura sądowej kontroli decyzji wydawanych przez konsulów a dotyczących wiz. Bez wątpienia jest to wydarzenie wielkiej wagi w obszarze praw cudzoziemców. Kiedy to nastąpi? – w 2019 r.