Program 500 Plus

500 + dla cudzoziemców c.d.

Robert Jaroszewski        10 marca 2016        Komentarze (0)

Program 500+ w części dotyczącej cudzoziemców zaczyna budzić emocje, a to z uwagi na możliwą liczbę adresatów świadczenia wychowawczego, o czym przeczytacie tu. Program obejmuje cudzoziemców: do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na […]

Program 500+ dla cudzoziemców

Robert Jaroszewski        08 lutego 2016        Komentarze (0)

Prasa nagłośniła, że program “Rodzina 500+” ma objąć cudzoziemców. Główne założenia programu znajdziesz tu a szczegóły ustawy i procesu legislacyjnego tu. Problemów z PESEL nie powinno być, gdyż przepisy projektu przewidują w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL (wnioskodawcy czy dzieciom) − numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość.