Cel pobytu cudzoziemca

Robert Jaroszewski        06 maja 2016        Komentarze (0)

Przyjechałem do Polski w celach turystycznych i znalazłem pracę.

Czy mogę pracować i co mi grozi w przypadku podjęcia pracy.

Jeżeli jesteś w Polsce, posiadasz wizę turystyczną albo wydaną w innym celu niż wykonywanie pracy, pewne polskie przepisy, odczytywane wybiórczo i bez szerszej znajomości tematu, mogą kusić do wykonywania pracy. Na przykład pracy wykonywanej bez potrzeby posiadania zezwolenia na pracę.

Nie ma potrzeby uzyskania zezwolenia, jest cudzoziemiec skłonny do pracy a zatem do pracy…

Naiwność, nieznajomość prawa, a często i oszustwo mogą się skończyć następująco.

Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu (potocznie mówiąc: deportacja), wydaje się cudzoziemcowi, gdy cel i warunki pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są niezgodne z deklarowanymi, chyba że przepisy prawa dopuszczają ich zmianę. Deklaracja celu pobytu jest odzwierciedlona na wizie lub w podstawie prawnej wydanej decyzji.

Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, wydaje się cudzoziemcowi, gdy wykonuje lub wykonywał pracę bez wymaganego zezwolenia na pracę lub zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy, lub został ukarany karą grzywny za nielegalne wykonywanie pracy.

Musisz wiedzieć, że formuła wydaje się użyta w treści przepisu nie daje podstawy do poważniejszych dyskusji z organem, o ile organ nie popełnił błędów proceduralnych w prowadzonym postępowaniu.

Pamiętaj zatem, że Polska gości cię w określonym celu.

Jeżeli cel pobytu się zmienia, pomyśl o tym wcześniej i sprawdź, czy możesz dokonać zmiany celu pobytu z uwagi na bardzo poważne konsekwencje, jakie mogą Cię spotkać.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Zanim napiszesz komentarz wiedz, że zawsze czytam i moderuję wszystkie komentarze. Na pewno przeczytam też i Twój. Niestety niektórych komentarzy z bardzo różnych względów nie mogę zamieścić. Nie miej więc do mnie pretensji o to, że nie zamieściłem Twojego komentarza lub odpowiedzi na niego. Pamiętaj, że poświęcasz swój czas na napisanie komentarza, który może pozostać bez odpowiedzi.

Jeżeli szukasz porady prawnej lub kontaktu ze mną w innej sprawie, niż wpis na blogu, skontaktuj się ze mną przez formularz dostępny w zakładce Kontakt

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: