KAŻDY CUDZOZIEMIEC ZOSTAWI SWOJE ODCISKI PALCÓW

Robert Jaroszewski        21 maja 2014        Komentarze (0)

Z dniem 1 maja 2014 roku weszła w życie nowa ustawa o cudzoziemcach. Wprowadza ona spore zmiany w procesie legalizacji pobytu cudzoziemców na terenie Polski. Jedną z nowości jest obowiązek pobrania odcisków linii papilarnych od cudzoziemca ubiegającego się o:

  • udzielenie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego,
  • zezwolenie na pobyt czasowy,
  • zezwolenie na pobyt stały,
  • udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  • wydanie kolejnej i zmianę karty pobytu,
  • zgodę na pobyt tolerowany.

Wprowadzenie tej procedury utrudni działania pełnomocników w sprawach prowadzonych w związku z legalizacją pobytu cudzoziemców, konieczne jest bowiem osobiste stawiennictwo cudzoziemca we właściwym urzędzie. Powinien on być obecny przy składaniu wniosku, jeśli ten wymóg nie zostanie dopełniony, Wojewoda wezwie cudzoziemca do osobistego stawiennictwa w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Zatem w niepamięć odchodzi czas, gdy wszelkie formalności, łącznie z wizytą w urzędzie i złożeniem wniosku załatwiał pełnomocnik, a cudzoziemiec – wnioskodawca pojawiał się dopiero po odbiór karty pobytu.

Jeśli planujesz składanie wniosku w najbliższym czasie skontaktuj się z właściwym Urzędem Wojewódzkim i dowiedz, czy działa w nim już system obsługujący pobieranie linii papilarnych, jeszcze nie wszędzie został on wdrożony. Być może oszczędzisz sobie podwójnej wizyty w urzędzie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Zanim napiszesz komentarz wiedz, że zawsze czytam i moderuję wszystkie komentarze. Na pewno przeczytam też i Twój. Niestety niektórych komentarzy z bardzo różnych względów nie mogę zamieścić. Nie miej więc do mnie pretensji o to, że nie zamieściłem Twojego komentarza lub odpowiedzi na niego. Pamiętaj, że poświęcasz swój czas na napisanie komentarza, który może pozostać bez odpowiedzi.

Jeżeli szukasz porady prawnej lub kontaktu ze mną w innej sprawie, niż wpis na blogu, skontaktuj się ze mną przez formularz dostępny w zakładce Kontakt

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: