Mały ruch graniczny a możliwość pracy w Polsce

Robert Jaroszewski        03 marca 2015        Komentarze (0)

Mały ruch graniczny zacząłem omawiać a nawet fotografować w tym wpisie.

Dziś odpowiem na pytanie, czy cudzoziemiec przebywający w Polsce, w oparciu o zasady małego ruchu granicznego, może legalnie pracować.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. mały ruch graniczny oznacza regularne przekraczanie zewnętrznej granicy lądowej przez osoby zamieszkujące strefę przygraniczną w celu pobytu w strefie przygranicznej drugiego państwa, na przykład ze względów społecznych, kulturalnych lub uzasadnionych powodów ekonomicznych lub ze względów rodzinnych.

Umowy dwustronne, jakie zawarła Polska z Ukrainą, Białorusią i Rosją, bliżej skonkretyzowały cele ruchu i tak, umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy oraz umowa zawarta miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Białorusi o zasadach małego ruchu granicznego stanowi, że mały ruch graniczny to regularne przekraczanie wspólnej granicy państw przez mieszkańców strefy przygranicznej w celu przebywania w strefie przygranicznej drugiego państwa ze względów społecznych, kulturalnych lub rodzinnych oraz z uzasadnionych powodów ekonomicznych, które według przepisów wewnętrznych drugiego państwa nie są uznawane za działalność zarobkową.

W umowie zaś z Rządem Federacji Rosyjskiej wprost postanowiono, że ruch służy podtrzymywaniu uzasadnionych kontaktów ekonomicznych i innych, które według przepisów państwa drugiej strony, nie są uznawane za zatrudnienie lub działalność zarobkową.

A zatem nie ma możliwości, aby osoby przekraczające granice na podstawie przepisów o małym ruchu granicznym wykonywały legalnie pracę w Polsce np. w oparciu o przepisy prawa pracy, czy umowy cywilnoprawne. Wszystkie te formy aktywności łączy chęć zarobkowania, a ten cel nie korzysta z przywilejów, jakie niesie ze sobą mały ruch graniczny.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Zanim napiszesz komentarz wiedz, że zawsze czytam i moderuję wszystkie komentarze. Na pewno przeczytam też i Twój. Niestety niektórych komentarzy z bardzo różnych względów nie mogę zamieścić. Nie miej więc do mnie pretensji o to, że nie zamieściłem Twojego komentarza lub odpowiedzi na niego. Pamiętaj, że poświęcasz swój czas na napisanie komentarza, który może pozostać bez odpowiedzi.

Jeżeli szukasz porady prawnej lub kontaktu ze mną w innej sprawie, niż wpis na blogu, skontaktuj się ze mną przez formularz dostępny w zakładce Kontakt

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: