PESEL dla cudzoziemca – nowe zasady

Robert Jaroszewski        13 kwietnia 2015        21 komentarzy

Dosyć często spotykam się z pytaniami dotyczącymi zasad nadawania cudzoziemcom numeru PESEL. Jakiś czas temu opisywałem je w tym wpisie, jednak w dużej części jest on już nieaktualny.

Z dniem 1 marca bieżącego roku obowiązywać zaczęła ustawa o ewidencji ludności, która obecnie reguluje procedurę nadawania PESEL’u i i czyni to w inny sposób niż przepisy regulujące ten problem dotychczas.

Dotąd PESEL był nadawany cudzoziemcowi, który:

 • został zameldowany na terenie Polski na pobyt czasowy dłuższy niż 3 miesiące,
 • został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego.

W pierwszym z wymienionych wypadków wniosek o nadanie numeru PESEL składany był z urzędu przez właściwy organ gminy. Przepisy nie uzależniały skierowania wniosku od tego, na jakiej podstawie cudzoziemiec przebywał w Polsce.

Obecnie zasady te uległy zmianie. Właściwy organ gminy dokonujący zameldowania cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy nadal składa wniosek z urzędu, jednak wyłącznie w przypadku obcokrajowców przebywających w Polsce na podstawie:

 • prawa stałego pobytu przez obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i obywatela Konfederacji Szwajcarskiej,
 • prawa stałego pobytu przez członka rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i obywatela Konfederacji Szwajcarskiej,
 • zezwolenia na pobyt stały,
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • statusu uchodźcy,
 • ochrony uzupełniającej,
 • azylu,
 • zgody na pobyt tolerowany,
 • ochrony czasowej,
 • zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

Ten katalog nie wymienia osób przebywających w Polsce na podstawie wiz oraz zezwoleń na pobyt czasowy, a te dwie podstawy dotyczą ogromnej rzeszy cudzoziemców. Takie osoby będą musiały same wystąpić z wnioskiem o nadanie im numeru PESEL. Aby go otrzymać konieczne we wniosku będzie wskazanie przepisu prawa, zgodnie z którym cudzoziemiec taki jest zobowiązany do posiadania PESEL’u.

W nowej ustawie nie znajdziemy również przepisu, który jak to było dotychczas, zobowiązywał pracodawcę (jako płatnika składek ubezpieczeniowych) do wystąpienia z wnioskiem o nadanie numeru PESEL cudzoziemcowi, jeśli był on obejmowany ubezpieczeniami społecznymi.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

{ 21 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

ilona 23 kwietnia, 2015 o 10:17

Witam,
mam ogromnie ważne pytanie i jeżeli mozna prosiła bym o pilną i szybką odpowiedź:
To jak teraz, zgodnie z nowymi przepisami może cudzoziemiec zdobyć numer pesel. Jestem pracodawcą, i zatrudniam u siebie także praconików za wschodniej granicy. Pilnie niektórzy potrzebują nadania nr PESEL, aby normalnie legalnie rozliczac swoje podatki u nas w Polsce. Bardzo trudno jest, aby byli odrazu gdzieś zameldowani. Daltego pytam, jak można rozwiązać ten problem. Gdzie można złożyć wnioski itp.
Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź

Odpowiedz

Robert Jaroszewski 27 kwietnia, 2015 o 15:42

Ilona, w takiej sytuacji należy albo wystąpić o nadanie im numeru PESEL (jeśli potrafisz wskazać podstawę prawną, z której wynika, że są zobowiązani go posiadać) i tym numerem posługiwać się w relacjach z organami podatkowymi, albo wystąpić o nadanie im numerów NIP.

Odpowiedz

Alicja 30 kwietnia, 2015 o 12:03

Panie Robercie,
Proszę o wskazanie tej podstawy prawnej, której w takiej sytuacji możemy wykorzystać do złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL.

A jeżeli chodzi o wniosek o nadanie numeru NIP należy dołączyć potwierdzenie zameldowania cudzoziemca?

I następny problem pojawia się, gdy ubezpieczeni pracownicy chcą skorzystać z refundowanej opieki zdrowotnej i często słyszymy,że nie mają numeru PESEL, więc za wizytę muszą zapłacić….

Odpowiedz

Robert Jaroszewski 4 maja, 2015 o 14:03

Alicja;
Nie ma jednej podstawy prawnej przy pomocy której można uzyskać PESEL w każdym wypadku, wszystko zależy od konkretnego przypadku. Polecam kolejny wpis z tej serii http://wp.me/p4DgWk-85

Odpowiedz

Alicja 30 kwietnia, 2015 o 13:55

Witam
Mam podobny problem. Zatrudniliśmy pracownika z Ukrainy i nie możemy zgłosić go do ubezpieczeń bo nie ma nr PESEL. Nie wiemy gdzie on ma się udać aby taki nr uzyskać. Czy to ma być Urząd Gminy w jego miejscu zamieszkania czy Urząd Gminy gdzie mieści się siedziba pracodawcy. A co w przypadku, gdy nie jest zameldowany tylko tak pomieszkuje?

Odpowiedz

Robert Jaroszewski 4 maja, 2015 o 14:08

Alicja;

Co do właściwości miejscowej organu, do którego składać należy wnioski o nadanie numeru PESEL, wkrótce pojawi się na blogu wpis na ten temat.
Jeśli masz jeszcze inne pytania zapraszam do kontaktu mailowego (za pomocą formularza) lub telefonicznego.

Pozdrawiam

Odpowiedz

Ewa 30 kwietnia, 2015 o 21:20

Witam.Czy może Pan wskazać nr ustawy(podstawe prawną), z której wynika, że cudzoziemcy są zobowiązani posiadać nr Pesel w celu korzystania ze świadczen medycznych finansowanych ze środków publicznych?Nie mogę tego nigdzie znalezc.Proszę o pomoc.Bardzo pilna sprawa.

Odpowiedz

Ewa 30 kwietnia, 2015 o 21:34

Pani w Urzędzie Miasta wymaga takiej podstawy prawnej aby nadać cudzoziemcowi nr pesel.Bez tego nie chce przyjąc wniosku.

Odpowiedz

Robert Jaroszewski 4 maja, 2015 o 14:00

Ewo;

Zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych cudzoziemiec nie jest zobowiązany do posiadania numeru PESEL, bowiem jeśli mu go nie nadano może podać w to miejsce numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (por. art. 49 ust. 3 pkt 3, art. 52 ust. 2 pkt 3, art. 56 ust. 2 pkt 1 lit. e, art. 77 tej ustawy). Zatem w ustawie tej nie znajdziesz podstawy prawnej uzasadniającej wystąpienia do Ministra o nadania numeru PESEL na wniosek.

Pozdrawiam i zachęcam śledzenia bloga !

Odpowiedz

kasia 10 maja, 2015 o 16:37

Czy to oznacza, że teraz pracodawca nie może starać sie o PESEL dla pracownika, który jest cudzoziemcem?

Odpowiedz

Robert Jaroszewski 13 maja, 2015 o 16:10

Kasia;

Wniosek o nadanie numeru PESEL składa cudzoziemiec. Regulacja, zgodnie z którą o PESEL występował pracodawca cudzoziemca jako płatnik składek, jest już nieaktualna.

Odpowiedz

Agata 27 maja, 2015 o 13:09

Jestem urzędnikiem i też jest sporo problemów w związku z „obowiązkiem” posiadania numeru PESEL.
Urząd Skarbowy w celu rozliczenia podatku dla obywatela Ukrainy „żąda” numeru PESEL.
Pani w ministerstwie powiedziała, że w takim celu nie jest konieczne posiadanie numeru PESEL a NIP, który nada US w tym przypadku jest równoznaczny z PESEL’em.
Ale US, podpowiada żeby zameldować na pobyt czasowy i wtedy nada się nr PESEL. Przepisy się zmieniły i obywateli spoza UE meldujemy na pobyt czasowy tylko w rejestrach lokalnych a nie w Rejestrze PESEL (Źródło).

Odpowiedz

Robert Jaroszewski 28 maja, 2015 o 14:07

Agata;

Zgadzam się, że numer PESEL wcale nie jest cudzoziemcowi potrzebny w kontaktach z organami podatkowymi, powinien on wystąpić o nadanie numeru NIP.

Co do zameldowania na pobyt czasowy, to w związku z takim zameldowaniem nadaje się numer PESEL, ale tylko wybranym kategoriom cudzoziemców.

Dziękuję za komentarz i zapraszam do regularnej lektury bloga 🙂

Odpowiedz

Mstephen 2 czerwca, 2015 o 16:25

I am a student in Poznań and I will stay till the end of the year. I went to get pesel number but they told me I must find an article in Polish Law which declares I can get pesel number . I’m a Turkish citizen, how am I suppose to find the article? I’d deeply appreciate if you could help me about this article, where or how to find it.

Thank You

Odpowiedz

Robert Jaroszewski 17 czerwca, 2015 o 00:27

Mstephen;

Thank you for your comment. Probably you don’t need PESEL number, in most of cases you can use your passport number instead PESEL number.

Odpowiedz

Irena 15 lipca, 2015 o 08:45

Mam pytanie do tego wątku.
Do kontaktu z organem podatkowym od nas wymagają PESEL cudzoziemca, ja zostało nam wyjaśniono – Nip nadaje się w przypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Natomiast my na stałe chcemy zatrudnić osobę z Białorusi. Poza tym do składania wniosków w ZUSie drogą elektroniczną też potrzebny jest PESEL, wpisanie samego numeru paszportu nie przepuszcza wniosek do wysłania – a mamy obowiązek składania deklaracji w wersji elektronicznej – jak to rozwiązać? oraz jaka będzie w tym przypadku podstawa prawna

dziękuję

Odpowiedz

Robert Jaroszewski 18 sierpnia, 2015 o 15:20

Ireno;

Zgodnie z przepisami do kontaktów z organami podatkowymi peselu używają osoby, którym nadano taki numer. W przypadku cudzoziemca, który nie ma obowiązkuego posiadania peselu w celu rozliczeń podatkowych nadaje mu się nip, niezależnie do tego czy prowadzi działalność gospodarczą czy nie.

Pozdrawiam !

Odpowiedz

Olga 12 sierpnia, 2015 o 17:31

Dziękuję za artykuł
Ale mam pytanie:
Złożyłam wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały i dołączyłam do niego akt notarialny o posiadaniu mieszkania we własności
Czy będzie mi nadany PESEL z urzędu lub mam złożyć wniosek?

Odpowiedz

Robert Jaroszewski 18 sierpnia, 2015 o 15:05

Olga, jeżeli otrzymasz zezwolenie na pobyt stały numer PESEL zostanie Ci nadany z urzędu.

Pozdrawiam !

Odpowiedz

Mykola 29 września, 2015 o 14:56

Dzień dobry.
Mam kartę stalego pobytu. Gdzie moge dostać PESEL?
Dziękuje.

Odpowiedz

Robert Jaroszewski 7 października, 2015 o 22:59

Dodaj komentarz

Zanim napiszesz komentarz wiedz, że zawsze czytam i moderuję wszystkie komentarze. Na pewno przeczytam też i Twój. Niestety niektórych komentarzy z bardzo różnych względów nie mogę zamieścić. Nie miej więc do mnie pretensji o to, że nie zamieściłem Twojego komentarza lub odpowiedzi na niego. Pamiętaj, że poświęcasz swój czas na napisanie komentarza, który może pozostać bez odpowiedzi.

Jeżeli szukasz porady prawnej lub kontaktu ze mną w innej sprawie, niż wpis na blogu, skontaktuj się ze mną przez formularz dostępny w zakładce Kontakt

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: