Prawo jazdy a PESEL cudzoziemca

Robert Jaroszewski        13 maja 2015        Komentarze (0)

Jak bumerang powracają w komentarzach i mailach pytania dotyczące zasad nadawania numeru PESEL dla cudzoziemca. Pisałem już o nich tutaj i tutaj. Jak widać nie udało się rozwiać wszystkich wątpliwości, świeża (chyba bardzo trudne słowo dla cudzoziemca…) regulacja musi najwyraźniej dojrzeć (też nie najłatwiejszy wyraz…).

Najczęściej padają pytania o to, jaki przepis prawa wskazać jako podstawę do przydzielenia numeru PESEL.

Jak informowałem już w poprzednim wpisie, na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi, zadowalającej wszystkich, wszystko zależy od okoliczności konkretnego przypadku.

Prawo jazdy a PESEL cudzoziemca

Prawo jazdy a PESEL cudzoziemca

Pojawiło się jednak kilka pytań o nadanie numeru PESEL w kontekście uprawnień do kierowania pojazdami, czyli „prawa jazdy”.

W związku z dużym zainteresowaniem tym tematem, postanowiłem odpowiedzieć na Wasze pytania.

Jak wynika z art. 27 ust. 2 pkt 3 litera c ustawy o kierujących pojazdami, osoba prowadząca „kurs na prawo jazdy” powinna dysponować PESEL’em osoby uczestniczącej w kursie, a jeżeli osoba ta nie posiada PESEL’u, serią, numerem i nazwą dokumentu potwierdzającego tożsamość kursanta. Po zakończeniu (pomyślnym) kursu, dane te są przekazywane Staroście.

Wydaje się, że tym wypadku, podobnie jak w wielu innych, ustawodawca chciał zdjąć z cudzoziemców obowiązek posiadania PESEL’u i umożliwić im posługiwanie się w to miejsce informacjami dotyczącymi dokumentu tożsamości. W znakomitej większości przypadków, będzie to paszport.

Jak to jednak często bywa z polskim ustawodawcą, okazał się on niekonsekwentny, bowiem z przepisów rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami wynika jednoznacznie, że w dokumencie potwierdzającym posiadanie uprawnień wskazuje się numer PESEL. Nie ma tam mowy o podaniu w to miejsce jakichkolwiek innych informacji.

Jednakże zgodnie z przepisami rozporządzenia tego samego Ministra w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami PESEL, znów nie jest obowiązkowy i na potrzeby profilu kandydata zastępuje go data urodzenia.

A zatem PESELU nie ma i jest…

Myślę, że praktyka wielu Starostów poszła w kierunku wpisywania do prawa jazdy PESELU wtedy, gdy ktoś już go ma. Jeżeli nie ma, pole na prawie jazdy pozostaje puste.

Moim zdaniem zdesperowani mogą próbować podać jako podstawę wniosku o nadanie numeru PESEL cudzoziemcowi paragraf 2 punkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, który odsyła do załącznika numer 1 do tegoż rozporządzenia. Z kolei zgodnie z załącznikiem (punkt II.2.1.4.4d) w dokumencie tym ujawnia się numer PESEL jego posiadacza.

Za skutek jednak nie ręczę z przyczyn wyżej opisanych.

Tyle w temacie PESEL dla przyszłych kierowców.

Do PESEL będziemy jeszcze jednak wracać.

Robert Jaroszewski
radca prawny

Photo by Sven D on Unsplash

***

„Poland. Business Harbour” i inni

Z dniem 1 grudnia 2020 r. poszerzył się katalog osób, którym dopuszczalne jest powierzenie wykonywania pracy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Dotyczy to:

  • posiadających ważną wizę wydaną w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23 ustawy o cudzoziemcach (przyjazd ze względów humanitarnych z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe) [Czytaj dalej…]

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Zanim napiszesz komentarz wiedz, że zawsze czytam i moderuję wszystkie komentarze. Na pewno przeczytam też i Twój. Niestety niektórych komentarzy z bardzo różnych względów nie mogę zamieścić. Nie miej więc do mnie pretensji o to, że nie zamieściłem Twojego komentarza lub odpowiedzi na niego. Pamiętaj, że poświęcasz swój czas na napisanie komentarza, który może pozostać bez odpowiedzi.

Jeżeli szukasz porady prawnej lub kontaktu ze mną w innej sprawie, niż wpis na blogu, skontaktuj się ze mną przez formularz dostępny w zakładce Kontakt

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: