Rozszerzenie tarczy w ramach ruchu bezwizowego

Robert Jaroszewski        19 kwietnia 2020        Komentarze (0)

Czytam, co do mnie piszecie i widzę, że dużo sprawdzacie w różnych źródłach.

To dobrze.

Rozszerzenie tarczy w ramach ruchu bezwizowego

Przy okazji wychodzą pewne sprawy jak ta, czy przedłużenie pobytu cudzoziemców w ruchu bezwizowym na mocy przepisów tarczy, dotyczy tylko umów międzynarodowych, które przewidują możliwość przedłużania pobytów bezwizowych.

Po rozszerzeniu tarczy wszyscy cudzoziemcy w ruchu bezwizowym, na mocy polskiego prawa – przepisów tarczy, jeżeli w dniu 14 marca 2020 r. (dzień ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego), przebywali na terytorium RP mają przedłużone legalne pobyty, niezależnie od tego, czy umowa międzynarodowa ustanawiająca ruch bezwizowy stanowi o możliwości przedłużania pobytu bezwizowego.

Jest to jednostronne (dokonane przez państwo polskie), przedłużenie pobytu cudzoziemca w związku z epidemią koronawirusa i dotyczy pobytów bezwizowych na podstawie umów międzynarodowych i innych źródeł prawa Unii.

Nie jest to zatem ściśle przedłużenie pobytu krótkoterminowego opartego o przepisy prawa UE.

Z pomocą przychodzi nam tu uzasadnienie projektu ustawy:

Przedstawiona w projekcie ustawy propozycja ma na celu zapewnienie możliwości ciągłości realizacji celu pobytu przez cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach pobytów krótkoterminowych, opartych o przepisy prawa Unii Europejskiej, w tym w szczególności dorobku Schengen, lub przepisy prawa międzynarodowego (umowy o zniesieniu obowiązku wizowego, których stroną jest Rzeczpospolita Polska) lub możliwości opuszczenia tego terytorium przez cudzoziemców, którzy w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz ograniczeniem możliwości przemieszczania się przez granice i terytoria innych państw, sąsiadujących z Rzecząpospolitą Polską, w chwili obecnej nie mogą tego terytorium opuścić. Projektodawca proponuje zatem, aby z mocy prawa pobyt takich cudzoziemców, którzy w dniu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego przebywali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, był uznawany za legalny. Nie jest to zatem ściśle przedłużenie pobytu krótkoterminowego opartego o przepisy prawa UE, ale stworzenie dodatkowej (wyłącznie krajowej) podstawy legalności pobytu cudzoziemców znajdujących się w takiej sytuacji. W sposób spójny z pozostałymi przepisami projektu termin pobytu uznawanego za legalny został określony w ten sposób, że skończy się wraz z upływem 30 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (w zależności, który z tych stanów obowiązywał jako ostatni).

Zobowiązania z pewnych umów międzynarodowych jednak pozostają i nie ma przeszkód, aby obywatele Brazylii, Argentyny, Chile, Hondurasu, Kostaryki, Nikaragui, Singapuru i Urugwaju, składali wnioski o przedłużenie pobytu bezwizowego na mocy umów zawartych z tymi krajami w wydłużonym mocą przepisów tarczy okresie.

Tu bowiem mamy do czynienia z innym prawem – wydłużonym terminem składania wniosków o przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego.

Prawo przedłużenia okresu pobytu oparte jest w tym wypadku na postanowieniach umowy o zniesieniu obowiązku wizowego i przepisach ustawy o cudzoziemcach.

Robert Jaroszewski
radca prawny

Photo by CHUTTERSNAP on Unsplash

***

Zaproszenie dla cudzoziemca z perspektywy zapraszającego

Problem życiowy.

Jakie ryzyko wiąże się z zaproszeniem cudzoziemca?

Oczywiście nie myślę tutaj o zapraszaniu „na kawę”, lecz o rejestracji zaproszenia u Wojewody w celu ułatwienia cudzoziemcowi załatwienia formalności wizowych. Więcej na temat tej procedury przeczytasz w tym wpisie [Czytaj dalej…]

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Zanim napiszesz komentarz wiedz, że zawsze czytam i moderuję wszystkie komentarze. Na pewno przeczytam też i Twój. Niestety niektórych komentarzy z bardzo różnych względów nie mogę zamieścić. Nie miej więc do mnie pretensji o to, że nie zamieściłem Twojego komentarza lub odpowiedzi na niego. Pamiętaj, że poświęcasz swój czas na napisanie komentarza, który może pozostać bez odpowiedzi.

Jeżeli szukasz porady prawnej lub kontaktu ze mną w innej sprawie, niż wpis na blogu, skontaktuj się ze mną przez formularz dostępny w zakładce Kontakt

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: