Konstytucja dla Nauki

Cudzoziemcy w systemie szkolnictwa wyższego i nauki

Robert Jaroszewski        04 września 2018        Komentarze (0)

To już trzecia Konstytucja w Polsce… Po Konstytucji RP z 1997 r., Konstytucji dla Biznesu, pojawiła się Konstytucja dla Nauki. Jaka będzie nowa Konstytucja? Świat polskiej nauki żyje reformą jaką wprowadza tak zwana Konstytucja dla Nauki, czyli ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwana także ustawą 2.0. Ustawa […]