migracje

Migracje.pl

Robert Jaroszewski        28 grudnia 2018        Komentarze (0)

Koniec roku 2018 a zatem podsumowania. UDSC zaprezentował ciekawe statystki. Najbardziej interesująco  kształtuje się liczba wydanych zezwoleń na pobyt czasowy, na osi okresu ich ważności. Okazuje się, że najwięcej (77 tys.) wydano zezwoleń poniżej roku, z czego aż połowa to zezwolenia nie dłuższe niż pół roku. Jest to pewne kuriozum, gdyż zezwolenia na pobyt czasowy […]