PESEL cudzoziemca

PESEL cudzoziemca Epilog

Robert Jaroszewski        03 stycznia 2018        Komentarze (0)

Rok 2018 kończy gehennę z numerem PESEL cudzoziemca. Po zmianach jakie obowiązują od 1 stycznia 2018 r., numer PESEL będzie nadawany każdemu cudzoziemcowi zamieszkałemu w Polsce. Jedynie cudzoziemcy planujący krótkotrwałe pobyty niewymagające meldunku (gdy pobyt na terenie RP nie przekracza 30 dni), będą wyłączeni z tej regulacji. Rejestracji danych w rejestrze PESEL dokona organ gminy […]

Kiedy cudzoziemcowi nadaje się numer PESEL

Robert Jaroszewski        08 grudnia 2014        Komentarze (0)

UWAGA: z dniem 1 marca 2015 roku znacznej zmianie uległ stan prawny, na którym oparto ten wpis. Po aktualne informacje w sprawie zasad nadawania cudzoziemcom numeru PESEL zapraszam tutaj. PESEL to system ewidencji ludności, w ramach którego każda zarejestrowana w nim osoba fizyczna otrzymuje unikatowy numer pozwalający na jej identyfikację. Numer PESEL w określonych przypadkach nadaje […]