termin dobrowolnego powrotu

Pobyt w okresie wyznaczonego terminu dobrowolnego powrotu

Robert Jaroszewski        05 marca 2020        Komentarze (0)

Oczami wyobraźni widzę naszych strażników granicy, wertujących ustawę o cudzoziemcach, celem doszukania się odpowiedzi na pytanie „czy cudzoziemiec zobowiązany do powrotu na mocy decyzji, któremu w wyznaczonym okresie powrotu zakończy się tytuł pobytowy i który wniósł odwołanie, przebywa legalnie w Polsce?”, co naocznie ujrzała świadek tegoż zdarzenia, czytelniczka Pani Marlena. Oczywiście, że życzylibyśmy sobie (wraz […]