Termin ważności informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy

Robert Jaroszewski        21 stycznia 2015        Komentarze (1)

Jednym z warunków otrzymania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca (choć bywają od tej reguły wyjątki) jest konieczność dołączenia do wniosku „informacji starosty o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, sporządzoną z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-11” ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Kilkakrotnie spotkałem się już z dociekaniami pracodawców, jaki jest okres ważności takiej informacji uzyskanej od starosty ?

Przepisy rozporządzenia regulującego zasady wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców wymagają dołączenia do wniosku informacji starosty wydanej nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku. Zatem, dokonując pewnego uproszczenia można powiedzieć, że informacja starosty zachowuje ważność właśnie przez okres 180 dni.

Warto wspomnieć o jeszcze jednym udogodnieniu. Wydanie informacji przez starostę jest efektem złożenia przez pracodawcę w powiatowym urzędzie pracy oferty zatrudnienia na konkretne stanowisko. Co jeżeli informacja została przez pracodawcę wykorzystana w celu zatrudnienia cudzoziemca, jednak wkrótce po tym chciałby powierzyć pracę na identycznym stanowisku kolejnemu obcokrajowcowi ?

Zgodnie z przepisami starosta może wydać pracodawcy powierzającemu wykonywanie pracy przez cudzoziemca kolejne takie zaświadczenie, na podstawie wyników rekrutacji na takie samo stanowisko w oparciu o oferty pracy złożone przez tego pracodawcę w okresie ostatnich 6 miesięcy.

Oznacza to, że nie przeprowadza się wówczas badania rejestrów bezrobotnych i kolejnej rekrutacji. Ważne, aby zawrócić uwagę na sformułowanie jakim posłużono się w treści przepisu, „starosta może wydać„. Zatem mimo przeprowadzania w okresie ostatnich sześciu miesięcy przez tego samego pracodawcę rekrutacji na takie samo stanowisko, starosta może również zastosować standardową ścieżkę ustalania, czy możliwe jest zaspokojenie potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Aleksander 21 stycznia, 2015 o 12:25

Dziękuje

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Zanim napiszesz komentarz wiedz, że zawsze czytam i moderuję wszystkie komentarze. Na pewno przeczytam też i Twój. Niestety niektórych komentarzy z bardzo różnych względów nie mogę zamieścić. Nie miej więc do mnie pretensji o to, że nie zamieściłem Twojego komentarza lub odpowiedzi na niego. Pamiętaj, że poświęcasz swój czas na napisanie komentarza, który może pozostać bez odpowiedzi.

Jeżeli szukasz porady prawnej lub kontaktu ze mną w innej sprawie, niż wpis na blogu, skontaktuj się ze mną przez formularz dostępny w zakładce Kontakt

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: