TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU O ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY

Robert Jaroszewski        22 maja 2014        Komentarze (0)

Nowa ustawa o cudzoziemcach wprowadza korzystne dla cudzoziemców zmiany w zasadach składania nowego wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i stały.

Zgodnie z poprzednią regulacją cudzoziemiec, który przebywał na terytorium Polski musiał złożyć wniosek o wydanie kolejnego zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (którego odpowiednikiem w nowej ustawie jest zezwolenie na pobyt czasowy), co najmniej 45 dni przed upływem okresu jego legalnego pobytu na terenie Polski, wynikającego z wizy lub poprzednio wydanego zezwolenia.

Nowa ustawa jest w tej materii dużo bardziej przyjazna – cudzoziemiec może złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy nawet ostatniego dnia swojego legalnego pobytu w Polsce. Ponadto w momencie złożenia takiego wniosku w dokumencie podróży cudzoziemca zamieszcza się odcisk stempla, który uprawnia go do legalnego pobytu na terenie Polski aż do czasu wydania ostatecznej decyzji w sprawie. Wzór stempla określa stosowne rozporządzenie.

Warunkiem uzyskania stempla jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku we właściwym terminie (czyli najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu). Jednak stempel zostanie umieszczony w dokumencie podróży cudzoziemca także wtedy, gdy ewentualne braki zostaną uzupełnione w terminie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Zanim napiszesz komentarz wiedz, że zawsze czytam i moderuję wszystkie komentarze. Na pewno przeczytam też i Twój. Niestety niektórych komentarzy z bardzo różnych względów nie mogę zamieścić. Nie miej więc do mnie pretensji o to, że nie zamieściłem Twojego komentarza lub odpowiedzi na niego. Pamiętaj, że poświęcasz swój czas na napisanie komentarza, który może pozostać bez odpowiedzi.

Jeżeli szukasz porady prawnej lub kontaktu ze mną w innej sprawie, niż wpis na blogu, skontaktuj się ze mną przez formularz dostępny w zakładce Kontakt

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: