Tłumaczenie ustawy o cudzoziemcach

Jeśli zajrzałeś do tej zakładki to znaczy, że szukasz tekstu ustawy o cudzoziemcach tłumaczonej na języki obce.

Znajdziesz tutaj wersję ustawy w języku angielskim i rosyjskim, ale niestety bez nowelizacji.

źródło: www.cudzoziemcy.gov.pl

If you looked to this site, it means that you’re looking for text of the Act on Foreigners translated into foreign languages​​.Here you can find version of the act on foreigners in English and Russian.

Source: www.cudzoziemcy.gov.pl

Act of 12 December 2013 on foreigners in English

Закон об иностранцах в русском