Wiza Schengen czy wiza krajowa?

Robert Jaroszewski        13 lutego 2015        Komentarze (0)

Czytając przepisy ustawy o cudzoziemcach zauważysz, że rozróżniają one kilka rodzajów wiz.

Najwięcej pytań dotyczy różnic występujących między „wizą krajową” oraz „wizą Schengen”.

O którą z tych wiz powinniście wnioskować jadąc do Polski?

Spróbuję krótko wyjaśnić temat i uwaga nie wdaję się tu w szczegóły, które bywają bardzo istotne w konkretnej np. Twojej sprawie.

Omówię sprawę w świetle czasu planowanego pobytu.

Wiza Schengen czy wiza krajowa

Wiza Schengen

Wiza Schengen uprawnia cudzoziemca do pobytu na terytorium państwa docelowego, oraz poruszania się po całym obszarze wchodzącym w skład Strefy Schengen, jeżeli jest jednolita.

Wniosek o jej wydanie powinien być skierowany do konsula tego państwa, które jest celem pobytu cudzoziemca.

Wniosek jest rozpatrywany i decyzja w jego sprawie jest podejmowana przez konsulat właściwego państwa członkowskiego, w którego obszarze właściwości legalnie mieszka osoba ubiegająca się o wizę.

Warto pamiętać, że do strefy Schengen nie należą państwa takie jak Wielka Brytania i Irlandia.

Wiza Schengen jest wydawana, jeżeli cudzoziemiec planuje przebywać na terytorium Polski przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180 dniowego okresu (podczas jednego lub kilku wjazdów), liczonych od daty wjazdu.

A co jeśli planujesz dłuższy pobyt ?

Wiza krajowa

Właśnie wiza krajowa jest wydawana w sytuacji, gdy cudzoziemiec planuje przebywać na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 90 dni (podczas jednego lub kilku wjazdów) w okresie ważności wizy.

Jest to wiza długoterminowa.

Okres ważności wizy krajowej rozpoczyna się nie później niż 3 miesiące od dnia jej wydania i nie przekracza 1 roku.

Wiza krajowa uprawnia do pobytu na terenie Polski przez czas w niej wskazany (jednak nie dłuższy niż rok).

Na jej podstawie cudzoziemiec może również przebywać w Strefie Schengen do 90 dni w każdym okresie 180-dniowym, bez konieczności uzyskiwania wiz od organów poszczególnych państw członkowskich Strefy Schengen.

Wiza Schengen czy wiza krajowa podsumowanie

Jak widzisz, uprawnienia do pobytu wynikające z jednej i drugiej wizy są w zasadzie podobne.

Wiza Schengen jest z założenia wizą „krótkoterminową”, natomiast gdy planowany pobyt cudzoziemca na terenie Polski ma przekraczać 90 dni, powinien zwrócić się o wydanie wizy krajowej.

Robert Jaroszewski
radca prawny

Photo by ALEXANDRE LALLEMAND on Unsplash

***

„Poland. Business Harbour” i inni

Z dniem 1 grudnia 2020 r. poszerzył się katalog osób, którym dopuszczalne jest powierzenie wykonywania pracy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Dotyczy to:

  • posiadających ważną wizę wydaną w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23 ustawy o cudzoziemcach (przyjazd ze względów humanitarnych z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe) [Czytaj dalej…]

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Zanim napiszesz komentarz wiedz, że zawsze czytam i moderuję wszystkie komentarze. Na pewno przeczytam też i Twój. Niestety niektórych komentarzy z bardzo różnych względów nie mogę zamieścić. Nie miej więc do mnie pretensji o to, że nie zamieściłem Twojego komentarza lub odpowiedzi na niego. Pamiętaj, że poświęcasz swój czas na napisanie komentarza, który może pozostać bez odpowiedzi.

Jeżeli szukasz porady prawnej lub kontaktu ze mną w innej sprawie, niż wpis na blogu, skontaktuj się ze mną przez formularz dostępny w zakładce Kontakt

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: