Zmiany, zmiany, zmiany

Robert Jaroszewski        22 marca 2016        Komentarze (0)

Ten tydzień obfituje w zmiany przepisów istotnych dla cudzoziemców przebywających w Polsce, lub zamierzających się tutaj wybrać.

Dziś weszły w życie nowelizacje dwóch rozporządzeń regulujących wysokość środków finansowych, jakimi cudzoziemiec musi dysponować wjeżdżając na terytorium Polski oraz zamierzający podejmować albo kontynuować na terytorium Polski studia. To jednak nie koniec nowości, jakie czekają nas w tym tygodniu.

Dzisiaj zmieniają się przepisy:

  • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu (Dz.U. z 2015 r. poz. 326 ze zm.);
  • rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz dokumentów mogących potwierdzić możliwość uzyskania takich środków (Dz.U. z 2014 r. poz. 681 ze zm.).

Stawki wynikające z wcześniejszego brzmienia przepisów ulegają zmianie, warto więc prześledzić treść aktualnych regulacji.

W najbliższych dniach, w życie wejdą także zmiany:

  •  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający, ustalające w zmienionej wysokości środki jakimi musi dysponować osoba rejestrująca w ewidencji zaproszenie dla cudzoziemca (Dz.U. z 2014 r. poz. 546 ze zm.);
  • rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe lub prace rozwojowe, oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków (Dz.U. z 2014 r. poz. 677 ze zm.).

Wielu z Was zwraca się z prośbami o pomoc w sprawach dotyczących rejestracji zaproszeń dla cudzoziemców w ewidencjach prowadzonych przez Wojewodów – dla tej grupy kilka słów uspokojenia – zasady postępowania rejestracyjnego oraz wzory formularzy i zaproszeń pozostają bez zmian.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Zanim napiszesz komentarz wiedz, że zawsze czytam i moderuję wszystkie komentarze. Na pewno przeczytam też i Twój. Niestety niektórych komentarzy z bardzo różnych względów nie mogę zamieścić. Nie miej więc do mnie pretensji o to, że nie zamieściłem Twojego komentarza lub odpowiedzi na niego. Pamiętaj, że poświęcasz swój czas na napisanie komentarza, który może pozostać bez odpowiedzi.

Jeżeli szukasz porady prawnej lub kontaktu ze mną w innej sprawie, niż wpis na blogu, skontaktuj się ze mną przez formularz dostępny w zakładce Kontakt

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: