ŹRÓDŁO STABILNEGO I REGULARNEGO DOCHODU

Robert Jaroszewski        06 sierpnia 2014        2 komentarze

Dziś wszystko łączy się z pieniędzmi. Podobnie jest z legalizacją pobytu cudzoziemców, więc ten wpis zostanie poświęcony właśnie pieniądzom. Cudzoziemiec, który chce uzyskać zezwolenie na pobyt na terytorium Polski musi wykazać, że posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu. Jest to oczywiście jeden z wymogów wynikających z przepisów ustawy o cudzoziemcach. Co kryje się pod tym pojęciem?

Według ustawodawcy powinien być to miesięczny dochód wyższy, niż wysokość dochodu uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej określonych w ustawie o pomocy społecznej. Zgodnie z obecnie obowiązującymi wskaźnikami kwoty te wynoszą:

– 542 złote dla osoby samotnie gospodarującej, oraz

– 456 złotych na każdą osobę w rodzinie w innych wypadkach.

Wyżej podane kwoty nie wydają się szczególnie wygórowane, trzeba jednak pamiętać, że stanowią one minimalny próg ustalony w oderwaniu od okoliczności faktycznych konkretnej sprawy. Jak wynika z przepisów ustawy, dochód ten ma wystarczać na zaspokojenie potrzeb bytowych cudzoziemca oraz członków jego rodziny, zatem w toku postępowania należy udokumentować poziom wydatków czynionych na to utrzymanie oraz uzyskiwanie dochodu co najmniej odpowiadającego wysokością tym wydatkom.

Zdarza się, że spełnienie tej koniecznej do uzyskania zezwolenia przesłanki powoduje kłopoty. Weźmy jako przykład małżonkę zamożnego cudzoziemca, która chce zamieszkać przez jakiś czas w Polsce. Nie pracowała ona zawodowo w swojej ojczyźnie i nie ma zamiaru podejmować pracy na terenie Polski. Czy w takim wypadku może jako dowód spełniania tej przesłanki przedstawić stan swojego konta bankowego, na którym znajduje się znaczna suma pieniędzy, w zupełności wystarczająca na pokrycie kosztów utrzymania przez okres kilkunastu miesięcy? Organy odmawiają uznania takiego rozwiązania za dopuszczalne. Argumentują, że środki zgromadzone na rachunku bankowym są wyczerpywalne, a ponadto nie cechują się charakterystycznym dla źródła dochodu periodycznym przyrostem.

Kolejna kwestia o której warto wspomnieć, to odmienności w ocenie spełniania przesłanki posiadania źródła dochodu, w zależności od rodzaju zezwolenia o które wnioskuje cudzoziemiec. Organy administracji oraz sądy administracyjne w swoich orzeczeniach wskazują, że bardziej rygorystycznie niż w przypadku wniosków o zezwolenia na pobyt czasowy należy oceniać spełnianie przesłanki źródła dochodu w przypadku wniosków o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego i pobyt stały.

Jak podkreślają sądy administracyjne oceniając źródło dochodu „należy uwzględnić jego legalność, niezmienność przez dłuższy okres czasu, poziom na jakim dochody kształtowały się w dłuższej perspektywie czasowej oraz powtarzalność w określonych odstępach czasu”.

Przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pobyt przeprowadź więc bilans swoich dochodów i wydatków oraz zastanów się, czy źródła Twojego dochodu pozwalają na uznanie ich za stabilne i regularne w rozumieniu przepisów ustawy o cudzoziemcach, na pewno zostanie to wnikliwie sprawdzone w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Julian 21 grudnia, 2014 o 13:46

Witam ! W jaki sposób obcokrajowiec , absolwent polskiej uczelni wyższej ma skorzystać z możliwości otrzymania „ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY DLA
ABSOLWENTÓW POLSKICH UCZELNI POSZUKUJĄCYCH PRACY NA TERYTORIUM RP” , jeśli w ustawa nakazuje na chwile złożenia wniosku mieć stabilne i stałe źródło dochodu ? Przecież potencjalny obcokrajowiec dopiero się stara o zezwolenie w celu poszukiwania pracy a przy składaniu wniosku już musi udowodnić swoje dochody i to nie małe ( ok 1600zł) ?Jak to jest możliwe ?

Odpowiedz

Robert Jaroszewski 22 grudnia, 2014 o 16:13

Panie Julianie, faktycznie ustawa stawia wobec takiej osoby wymóg posiadania źródła regularnego i stabilnego dochodu. Trzeba podkreślić jednak, że nawet osoba studiująca w Polsce musi posiadać środki finansowe na swoje utrzymanie, zatem kwestia posiadania środków na utrzymanie cudzoziemca nie pojawia się dopiero z momentem ukończenia studiów. Pewnie dobrym rozwiązaniem byłoby zliberalizowanie tego wymogu względem cudzoziemców będących absolwentami polskich uczelni wyższych. Warto jednak pamiętać, że wobec cudzoziemców studiujących w Polsce oraz absolwentów polskich uczelni wyższych funkcjonują i tak ułatwienia w dostępie do rynku pracy, w porównaniu z innymi cudzoziemcami. Jednym rozwiązaniem tego problemu jest znalezienie przez cudzoziemca źródła regularnego dochodu już w trakcie studiów…

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Zanim napiszesz komentarz wiedz, że zawsze czytam i moderuję wszystkie komentarze. Na pewno przeczytam też i Twój. Niestety niektórych komentarzy z bardzo różnych względów nie mogę zamieścić. Nie miej więc do mnie pretensji o to, że nie zamieściłem Twojego komentarza lub odpowiedzi na niego. Pamiętaj, że poświęcasz swój czas na napisanie komentarza, który może pozostać bez odpowiedzi.

Jeżeli szukasz porady prawnej lub kontaktu ze mną w innej sprawie, niż wpis na blogu, skontaktuj się ze mną przez formularz dostępny w zakładce Kontakt

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: