Zrozumiałym językiem

Robert Jaroszewski        12 marca 2021        Komentarze (0)

Cudzoziemca należy pouczać w urzędach, w języku dla niego zrozumiałym.

Językiem zrozumiałym dla cudzoziemca może być język polski, jeśli cudzoziemiec włada językiem polskim.

Takim językiem nie musi być język ojczysty.

Jeśli korzystasz z pełnomocnika, to na pełnomocniku ciąży ciężar dobrej komunikacji z cudzoziemcem.

W razie wątpliwości można skorzystać z usług tłumacza.

Zrozumiałym językiem

Zgodnie z przepisami ustawy o cudzoziemcach, organ prowadzący postępowanie w sprawach o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy poucza pisemnie cudzoziemca w języku dla niego zrozumiałym o zasadach i trybie postępowania oraz o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach.

Jest to uszczegółowienie zasady wynikającej z Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z którym organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego.

Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

To jest główny przekaz wynikający z wyroku NSA (wyrok NSA z 8.12.2020 r., II OSK 790/20). A wszystko za sprawą ważnego obowiązku, którego powinny być świadome osoby przebywające w Polsce na podstawie zezwolenie na pobyt czasowy  – zawiadomienia wojewody, który udzielił tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia.

Uchybienie temu obowiązkowi – a czasu jest niewiele – może prowadzić do odmowy dzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy.

Ale o tym wszystkim należy pouczyć – w języku zrozumiałym dla cudzoziemca.

Robert Jaroszewski
radca prawny

Photo by Christian Lue on Unsplash

***

Bielyje rozy

Zauważyłem, że większość moich znajomych nie korzysta z cyrylicy w kontaktach z Ludźmi Wschodu.

Obywatele piszą maile, smsy i czaty „po rosyjsku”, ale alfabetem łacińskim, czyli dokonują transliteracji cyrylicy [Czytaj dalej…]

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Zanim napiszesz komentarz wiedz, że zawsze czytam i moderuję wszystkie komentarze. Na pewno przeczytam też i Twój. Niestety niektórych komentarzy z bardzo różnych względów nie mogę zamieścić. Nie miej więc do mnie pretensji o to, że nie zamieściłem Twojego komentarza lub odpowiedzi na niego. Pamiętaj, że poświęcasz swój czas na napisanie komentarza, który może pozostać bez odpowiedzi.

Jeżeli szukasz porady prawnej lub kontaktu ze mną w innej sprawie, niż wpis na blogu, skontaktuj się ze mną przez formularz dostępny w zakładce Kontakt

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: