wzór oświadczenia w sprawie powierzenia pracy cudzoziemcowi

Wzór oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi

Robert Jaroszewski        20 maja 2015        Komentarze (0)

Uproszczona formuła powierzania cudzoziemcom wykonywania pracy bez konieczności pozyskiwania zezwolenia na pracę cieszy się dużym zainteresowaniem. Bardzo często pytacie, jak powinno wyglądać oświadczenie w tej sprawie, które rejestruje się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Widząc zainteresowanie tematem postanowiłem zamieścić na blogu wzór takiego oświadczenia, znajdziesz go w bazie wiedzy. Pamiętaj o zweryfikowaniu tego wzoru we właściwym […]